Annons

Annons

Annons

Sala

JO granskar Sala Silvergruva efter offentlighetsmiss

Efter Sala Allehandas avslöjande att det kommunala bolaget Sala Silvergruva inte diariefört handlingar på åtta år har Justitieombudsmannen, JO, beslutat inleda en granskning.

Riksdag, regioner, kommuner och myndigheter har en skyldighet att sköta sin verksamhet på ett sådant sätt att allmänheten kan granska den.

Det kallas "offentlighetsprincipen" och innebär att alla medborgare – vem som helst och inte bara journalister – ska få ta del av de allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Varje allmän handling som inkommer till, förvaras hos eller upprättas av exempelvis ett kommunalt bolag som Sala Silvergruva (som ägs till 81 procent av Sala kommun) måste registreras i ett så kallat diarium, ett register över vilka handlingar som finns.

Diariet kan sedan användas av vilken medborgare som helst som vill granska verksamheten.

Då Niklas Norén, journalist vid Sala Allehanda, begärde ut handlingar från Sala Silvergruva visade det sig att diarium inte förts på åtta år [+], i strid med offentlighetsprincipen. Det är en nyhet som även Tidningen Journalisten rapporterat om.

Annons

Annons

Läs också: Ordföranden självkritisk efter avslöjat slarv [+]

Saken JO-anmäldes, vilket Salas kommunchef Jenny Nolhage tycker är bra:

– Precis som kommunen är skyldig att ha diarium för alla sina handlingar för att medborgarna ska kunna ha insyn i kommunens verksamhet, så måste självklart även våra kommunägda bolag ha diarium.

Jenny Nolhage fortsätter:

– Det är bra att Justitieombudsmannen nu granskar Sala Silvergruvas åsidosättande av skyldigheten att ha diarium för offentliga handlingar. Jag har förtroende för att bolagets ledning arbetar aktivt för att åtgärda bristerna. Men det är beklagligt att styrelse och revisorer inte uppmärksammat bristen.

JO har skickat en uppsättning frågor i ärendet till Sala kommun, JO emotser svar senast den 20 september.


Jan Ernheimer

021-19 92 04
jan.ernheimer@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan