Annons

Annons

Annons

Annons

Kajsa Dovstad: Lägg ner lärarutbildningarna -och starta upp nya

Efter ett långt sommarlov börjar svenska barn skolan. Men vilken undervisningskvalitet möter eleverna i klassrummen?

Det bästa sättet att höja kvaliteten på lärarutbildningarna är att lägga ner dem och starta upp nya.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

Svenska lärare har blivit markant sämre de senaste årtiondena. Den negativa utvecklingen har flera orsaker: dålig lön, låg status och minskad autonomi är tre. En annan starkt bidragande faktor är lärarutbildningens standard, som inte bara har sjunkit litegrann - utan helt kapsejsat.

Den lärarledda undervisningen på lärarprogrammet är i dag under åtta timmar i veckan, mindre än en tredjedel av 1970-talets nivå. Studenter som läser till läkare och tandläkare har minst dubbelt så mycket lärarledd undervisningstid.

Undervisningen som ges är dessutom bristfällig. På ämneskurser där studenter från olika program samläser vittnar lärarstudenter om att det ställs lägre krav på dem. Men värst är nivån på de specifika lärarkurserna.

Annons

Trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.

Annons

Trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.

Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning - exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap - lärs ut som sanningar.

Ideologi sätts framför vetenskap. Såväl Vetenskapliga rådet som Socialstyrelsen har dömt ut svensk pedagogisk forskning. Många studier kan inte ens kategoriseras som pedagogiska, utan är historiska eller etnografiska alster. De handlar om allt annat än hur eleverna bäst tillgodogör sig kunskap. Internationellt har svenska pedagogikforskare anmärkningsvärt dåligt rykte.

"Lärarutbildningen - ett fiasko" är rubriken på skoldebattörens Isak Skogstads artikel i senaste numret av tidskriften Kvartal. Skogstad, högstadielärare och tidigare viceordförande för Lärarnas riksförbunds studerandeförening, föreslår helt sonika en nystart eftersom institutionerna inte lär ändra sig själva. Det finns all anledning att lyssna på honom.

För det är viktigt att lärare blir bra på att lära ut. Elever som undervisas av skickliga lärare kan lära sig upp till tre gånger så mycket som de som undervisas av oskickliga.

Annons

Annons

Det finns gott om forskning på hur studenter bäst blir duktiga i sina kommande yrkesroller. Handledd övning, där blivande lärare får träna på att lära ut, är en nyckelfaktor. Professionell återkoppling borde vara ett inslag även för färdiga lärare, liksom det är för läkare.

En ny lärarutbildning kan ta efter mycket i medicinens värld. Läkarutbildningens upplägg borde tjäna som inspiration, precis som medicinens krav på vetenskapliga belägg. Hjärnforskarnas kunskap om inlärning borde komma lärarstudenter till del.

Att försöka rädda lärarutbildningen är som att ösa ur en båt som ständigt tar in vatten. I bland går det inte att försöka laga - det är bättre att låta skeppet sjunka och bygga ett nytt. Lägg ner lärarutbildningarna. Och starta upp nya som håller måttet.

Att försöka rädda lärarutbildningen är som att ösa ur en båt som ständigt tar in vatten. I bland går det inte att försöka laga - det är bättre att låta skeppet sjunka och bygga ett nytt. Lägg ner lärarutbildningarna. Och starta upp nya som håller måttet.

Svenska skolbarn förtjänar bra lärare. Det är dags att göra en omstart.


Kajsa Dovstad

Till toppen av sidan