Annons

Annons

Annons

Hyrestvisten på Folkets hus i Sala

C: Anmärkningsvärt att neka uthyrning till Sverigedemokraterna

Bild: Niklas Norén

Det är ingen självklarhet att en kommun ska ge kommunalt driftsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler. Sala kommun anser dock att det är mycket angeläget att ge detta bidrag eftersom vi tycker att det är viktigt med samlingslokaler över hela kommunen, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

I Sala kommuns regelverk för bidrag till samlingslokaler anges bland annat följande: En förutsättning för bidrag är att lokalen står till föreningslivets och allmänhetens förfogande. Kultur- och fritidsnämnden i Sala behandlade vid sitt sammanträde den 6 september en skrivelse från Sverigedemokraterna angående uthyrningsregler för Folkets Hus i Sala. Anledningen var att Sverigedemokraterna ansökt hos Folkets Hus Sala om att få hyra en lokal för en träff för partiets medlemmar. Folkets Hus Sala har nekat till detta. Sverigedemokraterna ifrågasätter i sin skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden det korrekta i att samlingslokalorganisationer som mottar kommunala medel nekar vissa grupper att hyra lokal.

Annons

Annons

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att i detta enskilda ärende reducera Sala Folkets Hus driftsbidrag med 10 procent mot bakgrund av att man nekat hyresgäster att hyra utan skälig grund. Två av ledamöterna reserverade sig mot beslutet. Folkets Hus Sala beslöt i oktober 2014 att ställa sig bakom en ny uthyrningspolicy som arbetats fram av Folkets Hus och Parkers riksorganisation. Så vitt jag kan bedöma är det utifrån denna uthyrningspolicy som Folkets Hus Sala beslutat att neka uthyrning till Sverigedemokraterna.

Av Folkets Hus Sala policy framgår att den hyrestagare som undertecknar ett hyresavtal intygar att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sverigedemokraterna är ett politiskt parti som är representerat i kommunfullmäktige i Sala med 5 mandat, i regionfullmäktige Västmanland och i Sveriges riksdag. Därutöver är Sverigedemokraterna representerade i kommunstyrelse och övriga nämnder och styrelser i kommunen. Detta har väljarna bestämt, oavsett vad vi andra politiker anser om partiets åsikter.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att neka uthyrning till ett parti som genom demokratiska val är representerat i kommunfullmäktige och som även deltar i de ekonomiska beslut som möjliggör driftbidrag till samlingslokalorganisationerna. En samlingslokalorganisation har rätt att hyra ut eller neka uthyrning till vem man vill, men om man uppbär kommunala driftbidrag ska lokalen stå till föreningslivets och allmänhetens förfogande. Det tycker jag borde vara en självklarhet.

Carola Gunnarsson (C) Kommunstyrelsens ordförande


salaallehanda.com/insandare

insandare@salaallehanda.com

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan