Annons

Annons

Annons

Västerås

Domare varnas – dömde för långsamt

En rådman, en yrkesdomare vid Västmanlands tingsrätt har fått en varning av statens personalansvarsnämnd. Anledning – domaren meddelade domar för långsamt.

Text

Domaren dömde – men för sakta. Nu varnas domaren av Statens ansvarsnämnd.

Bild: TT

Annons

Vi har tidigare skrivit om att Justitieombudsmannen, JO, kritiserat domaren för samma sak.
Statens ansvarsnämnd har liksom JO kommit fram till att rådmannen skjutit fram meddelandet av domar i fyra fall varav ett vårdnadsmål och två brottmål med häktade personer.

Annons

JO konstaterade att vårdnadstvisten borde ha meddelats en månad tidigare än som skedde, i brottmålen gällde det ena ett allvarligt brott med flera tonåringar inblandade. Där borde dom ha meddelats tio dagar tidigare än som skedde.

Annons

I det andra brottmålet borde domen meddelats 25 dagar tidigare än som faktiskt skedde.

Den fjärde domen var ett mål om bilförsäkring. Där meddelades domen en och en halv månad senare än den borde.

Statens ansvarsnämnd anser att förseningen med domen från rättegången i det allvarliga brottmålet visserligen borde ha meddelats tidigare, men att förseningen i det fallet inte var så allvarlig att det skulle röra sig om en tjänsteförseelse.

Inför ansvarsnämnden förklarade rådmannen sig med att han hade en hög arbetsbörda och var utsatt för stress, han insåg först i efterhand att han borde ha meddelat överordnade att han kommit efter och bett om stöd.

Rådmannen har för övrigt i samråd med sin närmaste chef planerat åtgärder för att meddela domar i bättre tid i fortsättningen.

Statens ansvarsnämnd konstaterar att rådmannen "befunnit sig i en besvärlig arbetssituation" och ansvarsnämnden noterar också att rådmannen insett det felaktiga handlandet och planerat åtgärder för att motverka att saken upprepas.

Men ansvarsnämnden menar att de tre försenade domarna utgör en tjänsteförseelse som "inte är ringa".

Justitieombudsmannen ansåg att en varning borde vara tillräcklig som påföljd – och det håller Statens ansvarsnämnd med om. Rådmannen tilldelas därför en varning.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan