Annons

Annons

Annons

Annons

SD: Sala kan dra nytta av Ösby

SD kommer att driva frågan kring återköpsprincipen då vi anser att den gynnar Ösbys verksamhet samt varumärke.

Bild: Arkivbild

Annons

Vid vårt senaste besök på Ösby naturbruksgymnasium framkom det i samtal med elever och personal önskemål, åsikter samt problem kring det nuvarande handhavandet av lokalproducerade livsmedel.

I Sala kommuns policy för upphandling beskrivs det om att upphandling skall ske med etisk hänsyn samt verka för långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Vidare skall Sala kommun genom upphandling dra nytta av marknadskrafter och därmed skapa bästa möjliga värden för skattemedel.

Annons

Annons

Idag finns det produktion av såväl kött som mjölk i kommunen av lokala aktörer, däribland den kommunala verksamheten på Ösby. Dessa säljs dock till bland annat Grådö samt Sörby slakteri för att därefter gå vidare ut i landet. Kommunen serverar idag i sina verksamheter mjölk från bland annat Arla och Skånemejerier samt köper kött från diverse externa aktörer. Vi vill istället att produkterna skall återanvändas i första hand på Ösby och därefter i kommunens övriga verksamheter vilket i sin tur torde gå hand i hand med riktlinjerna i den nuvarande policyn.

När nu även Ösby skall vara ett grönt kompetenscentrum så anser vi att användande av egenproducerade livsmedel är ett naturligt steg att ta.

Denna återköpsprincip sker idag i bland annat Rättviks kommun där de idag till stor del är självförsörjande. Fler kommuner i Dalarna har samma koncept. Detta är något Sala kommun har möjlighet att själva uppnå och är något vi bör eftersträva.

Vi i Sverigedemokraterna kommer att driva frågan kring återköpsprincipen då vi anser att den gynnar Ösbys verksamhet samt varumärke. Den följer även de riktlinjer gällande lokalt samt närproducerade livsmedel som kommunen har antagit. Vidare stärker den även den etiska aspekten och tack vare kortare transportsträckor förminskar den negativa effekter på miljön.

Annons

När nu även Ösby skall vara ett grönt kompetenscentrum så anser vi att användande av egenproducerade livsmedel är ett naturligt steg att ta.

Annons

Avslutningsvis menar vi att istället för dagens kontraproduktiva handhavande bör kommunen eftersträva en betydligt högre grad av självförsörjande. Detta för såväl miljöns samt medborgarnas välmående och Salas konkurrenskraft i stort.

Magnus Edman (SD), Gruppledare Sala

Joel Liljekvist (SD), Fullmäktigekandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan