Annons

Annons

Annons

Annons

Öppet brev till politikerna: Ge hyresgästerna en röst

Vi i Hyresgästföreningen önskar att de kommande styrelserna i länens alla allmännyttiga bostadsbolag har erfarenhet utifrån ett hyresgästperspektiv.

Bild: Maria Slagbrand

Annons

Vi uppmanar er politiker att under processen väga in behovet av ledamöter med kompetens från ett hyresgästperspektiv. Det skriver sju ordföranden för Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle i ett öppet brev till politikerna i Västmanlands kommuner.

Vi i Hyresgästföreningen önskar att de kommande styrelserna i länens alla allmännyttiga bostadsbolag har erfarenhet utifrån ett hyresgästperspektiv.

Annons

För Hyresgästföreningen är till exempel byggande av hyresrätter med rimliga hyror och inflytande för hyresgästerna i det befintliga hyresbeståndet mycket viktiga frågor.

Många av er politiker pratade under valrörelsen om behovet av en aktiv bostadspolitik. Vi håller med er om det och vill gärna vara med och hjälpa till, som en konstruktiv och aktiv samtalspartner. Hyresgästernas åsikter, tankar och idéer kan nämligen bidra till utvecklingen mot ett samhälle med god tillgång till trygga hem.

Annons

För Hyresgästföreningen är till exempel byggande av hyresrätter med rimliga hyror och inflytande för hyresgästerna i det befintliga hyresbeståndet mycket viktiga frågor. Våra kommuner kan genom sina respektive detaljplanearbeten och allmännyttiga bostadsbolag arbeta för att skapa möjligheter för ett bostadsbestånd där hyresrätter är en självklar del.

Bristen på bostäder som människor har råd att efterfråga hotar förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen och därmed grunden för vår framtida välfärd.

Ni som politiker har alltså ett viktigt arbete framför er när det gäller att nominera nya styrelser för allmännyttan. Vi uppmanar er att under processen väga in behovet av ledamöter med kompetens från ett hyresgästperspektiv.

På det viset är vi övertyg-ade om att arbetet med att bygga det framtida Västmanland kommer att bli framgångsrikt.

Linn Wegemo

Annons

ordförande Västerås

Marie Ytterberg

ordförande Kolbäcksdalen

Michael Löfstaf

ordförande Fagersta-Norberg

Jan Hellberg

ordförande Köping

Rolf Meiding

ordförande Sala-Heby

Jan-Olov Lööw

ordförande Arboga-Kungsör

Ragnar Eriksson

ordförande Skinnskatteberg

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan