Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Insändare: Marknadshyror är förödande – även med intrappning

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Ungefär 1,9 miljoner hushåll bor i hyresrätter i Sverige", skriver Lars Öberg.

Bild: TT

Annons

Replik. Marcus Backholm Bohlin sjunger marknadshyrornas lovsång i sin ledare i Sala Allehanda den 20 mars. Och ”nybyggenas friare hyra räcker inte”. Han vill att marknadshyror införs för alla hyresrätter. Och han pekar på en rad problem i den svenska bostadsmarknaden.

Tyvärr lyfter Backholm Bohlin inte fram någon saklig konsekvens av att införa marknadshyror, annat än att marknadsanpassning leder till att hela beståndet syresätts. Med detta menar han att knutarna löses upp och bostadsmarknaden kommer att fungera bättre.

Annons

Runt tre miljoner människor bor alltså som hyresgäster i Sverige.

Annons

Boende är en fundamental del av mänsklig tillvaro.

Ungefär 1,9 miljoner hushåll bor i hyresrätter i Sverige. Huruvida denna upplåtelseform – som hyresgäst – är vald eller inte kan vi låta vara osagt. Det räcker med att notera att för många är den frivilligt vald och för en hel del är den mer motiverad av att andra upplåtelseformer inte är möjliga, kanske av ekonomiska skäl.

Runt tre miljoner människor bor alltså som hyresgäster i Sverige. Och boendet är nog mera fundamentalt än biobesök, utlandsresa, semester, fritidsaktiviteter etcetera. Boende är dessutom en förhållandevis stor regelbunden utgift för alla människor.

Drygt 400 000 av hyresgästerna (hushållen) uppbär bostadsbidrag eller bostadstillägg och har en boendeutgiftsprocent som ligger på genomsnittligt runt 50 procen av disponibel inkomst, med en stor andel ännu högre. Det rör sig alltså om 6–7 hundratusen människor om genomsnittlig hushållsstorlek för denna grupp ligger på 1,5–1,75 personer.

Bostadsmarknaden här i Sverige har förvisso massor av svagheter.

En är att upplåtelseformerna subventioneras olika, så att hyresrätter tillhör de dyraste boendeformerna. Detta beror på räntesubventioner och andra specifika förmåner som bara tillkommer dem som bor i ägda bostäder.

En annan svaghet är att nyproduktionen domineras av ett fåtal mycket stora aktörer, vilket leder till mycket höga bygg- och ombyggnadskostnader, jämfört med de flesta grannländer. Det här är ingen fri marknad som består av ett antal konkurrerande aktörer, Backholm Bohlin, det är en oligopolmarknad där direkta eller indirekta karteller pressar upp priserna.

Annons

Annons

Bostadsbrist rapporteras i 243 av landets 290 kommuner.

Till detta kommer att produktiviteten inom byggbranschen stått tämligen stilla under flera decennier, delvis beroende på stegrad byråkrati men även beroende på att bristande konkurrens inte tvingat fram effektivare verksamhet.

I dessa dagar kännetecknas bostadsmarknaden av en kraftig obalans på tillgång och efterfrågan.

Bostadsbrist rapporteras i 243 av landets 290 kommuner.

Att i det läget börja införa marknadshyror är förstås ett slag i ansiktet på hyresgästerna, även om man trappar in hyreshöjningarna på till exempel 5 procent per år.

En stor del av hyresgästerna med knappa marginaler – det handlar om 100 000-tals som vi såg – kommer inte att kunna hålla ut mer än något enstaka år med sådana kostnadsökningar.

Sverige har haft en abnorm befolkningsökning under de senaste decennierna, vilket självfallet lett till överhettning på hyresmarknaden. Resurser i form av offentliga transfereringar för att möjliggöra migranternas bosättning har också börjat närma sig smärtgränsen för flertalet kommuner. Högre hyror leder då till antingen lavinartat ökad hemlöshet eller samhällelig kollaps.

Marknadsekonomi av den typ som Backholm Bohlin förordar kan se bra ut på skrivbordet men får förödande konsekvenser för de många hushåll som i dag lever på knappa marginaler. Med mycket stora konsekvenser i samhället i övrigt.

Och var tänker sig Backholm Bohlin att alla dessa människor som inte har råd att bo kvar ska ta vägen? Trots ökade statsbidrag i form av bostadsbidrag och bostadstillägg. Och trots ökade socialbidrag och sociala hyreskontrakt som belastar kommunerna.

Inte minst i Sala blir det riktigt kritiskt eftersom invånarna här ligger under riksgenomsnittet i inkomst och över genomsnittet i ålder.

Lars Öberg

Förhandlingsdelegationens ordförande

Hyresgästföreningen Sala/Heby

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan