Annons

Annons

Annons

Annons

Matilda Molander

ledare liberalSala

Matilda Molander
Matilda Molander: Hårda tider väntar Sala när underskotten ska vändas

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Politikerna i Sala har stora utmaningar framför sig för att få ordning på ekonomin.

Annons

Sala är en misskött kommun.

Något annat går tyvärr inte att säga efter att ha gått igenom årsredovisningen. 36,4 miljoner i underskott, drastiska besparingar, chefer som köpts ut för miljonbelopp och allmän villervalla har blivit en följetong i Sala Allehanda.

På måndagen var det kommunfullmäktige och samtliga närvarande var eniga om en sak: Det har gått åt pipsvängen.

Kommunen är ett ”administrativt och ekonomiskt kaos”, sa Vänsterpartiets Johanna Ritvadotter.

Kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Anders Wigelsbo, kunde inte säga emot.

Den stora frågan var helt enkelt inte, som det brukar vara, hur det egentligen går för kommunen. Frågorna som präglade sammanträdet var i stället: Hur har det gått så fel och hur sjutton ska kommunen komma till rätta med det?

Annons

Annons

Visst har kommunen till viss del haft otur. Fuktskadan på Åkraskolan som upptäcktes i början av förra året kostade enorma summor. Men som påpekas av oppositionen har underhållet varit eftersatt länge.

Per Olov Rapp (S): "Ni pratar om att vattenskadan var oförutsedd, det var den inte. Vi har lappat och lagat på skolan i 40 år."

Kämpar man ständigt för att hålla sig ovanför vattenytan kommer man att hamna under när det kommer en oväntad våg.

Den växande andelen äldre och barn är också en viktig anledning till kommunens ökande utgifter. Men inte heller den kommer som en blixt från en klar himmel.

”Demografiproblemet har vi känt till under en längre tid. Det har funnits tid att förbereda sig, men ingenting har gjorts”, sa Miljöpartiets Ingela Kilholm Lindström.

Vem det är som ingenting gjort är dock inte så lätt att säga. Styret i Sala har skiftat, och en del av de problem som nu kommit upp till ytan grundlades när Socialdemokraterna satt vid makten.

Den egna skulden i den uppkomna situationen var dock inte något som partiet ville kännas vid under fullmäktigesammanträdet. ”Jag och Socialdemokraterna är inte ansvariga för det här underskottet på 36,4 miljoner", sa Socialdemokraternas Ulrika Spårebo.

Det dåliga resultatet är dock inte helt och hållet varken det nuvarande eller tidigare styrens fel. Som påpekas av Wigelsbo (C) fick kommunen betydligt mindre i riktade, villkorade statsbidrag än den räknat med förra året.

Annons

Bidragen är ofta en del av regeringens ”satsningar” på olika saker som kulturskolor, socionomer eller lärartäthet, och ett sätt för staten att styra kommunerna. De ger kommunerna extra resurser men är oförutsägbara och kan när som helst dras in.

Annons

Som Wigelsbo (C) uttryckte det: "Jag har inget emot riktade villkorade statsbidrag på så sätt att de ger resurser till bra verksamhet. Problemet är kortsiktigheten som är inbyggd i dem. När pengarna försvinner står vi kvar med en verksamhetsvolym som vi inte har råd med."

Med de riktade villkorade statsbidragen lyckas regeringen både lägga sig i kommunernas verksamhet och lägga krokben för deras ekonomiska stabilitet. Det måste få ett slut.

Faktum kvarstår dock, Sala får inte godkänt av revisionen på någon punkt som gäller skötseln av ekonomin. Kommunen når inte upp till kraven för god ekonomisk hushållning.

Styrningen har varit för dålig och underskotten tillåtits att bli för stora.

Tonen på sammanträdet var hård, och beskyllningarna många. Men man diskuterade också åtgärder för att få ordning på ekonomin, både på kort och lång sikt. Budgetansvaret flyttas exempelvis till nämnderna och nya bostäder ska byggas vid stationen för att locka nya invånare och skatteintäkter.

Oavsett åtgärder så kommer det att bli ett stålbad för Sala. Konsekvenserna har redan börjat synas, kulturskolans budget slaktas och avgifter höjs i äldreomsorgen.

Annons

När en kommun missköts får de som valt ledningen betala: Invånarna.

Det är hårt, men oundvikligt.

Lyckligtvis visade politikerna i fullmäktige både stor vilja och engagemang för att reda upp situationen, det bådar gott för framtiden. Åtminstone på lite längre sikt.

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan