Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt: Meningslöst beslut i Sala - det finns inga vilda djur på cirkus

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Janne Näsström Cirkus Olympia.

Annons

Sala kommunfullmäktige beslutade den 29 april att inte tillåta att vilda djur förevisas på cirkus i kommunen. Förbudet ska utövas genom att kommunen avstyrker ansökningar om polistillstånd.

Handläggningen är under all kritik. Samhällsbyggnadskontoret har inte ens kontaktat cirkusföretagarnas företrädare Cirkusakademien. Brukar Sala kommun köra över företag på det sättet? Tjänstemännen har inte heller förstått de domar som finns i liknande ärenden.

Fakta är att alla vilda djur relevanta för cirkus förbjöds redan 1960, utom elefanter och sjölejon. Dessa djurslag är förbjudna från 1 januari i år. 2013 pensionerades landets två sista cirkuselefanter och det enda sjölejonet.

Domen som Sala hänvisar till gäller Västervik, där jag bor. Där blev beslutet att inte hyra ut kommunal mark till cirkusar med vilda djur. Jag överklagade upp till Kammarrätten. Där konstaterades att förbudet saknar egentlig rättslig verkan, men beslutet släpptes igenom som en opinionsyttring.

Annons

Annons

Beslutsunderlaget i Sala innehåller också ett antal grova faktafel, vilka kommer från en cirkulärmotion från Djurens Rätt, inlämnad av Miljöpartiet. Bland annat påstås Sveriges Veterinärförbund vara av uppfattningen att inga djur ska förekomma på cirkus.

Cirkusakademien ställde frågan till Veterinärförbundet och fick följande svar från förbundsstyrelsen:

”Veterinärförbundet har inte vad vi som ingår i den nuvarande förbundsstyrelsen vet tagit något generellt beslut angående cirkusar. Utan vår inställning är att alla djur oavsett om de hålls på en gård, på tävling, utställning, i ett hushåll eller en cirkus ska som djurskyddslagen säger; behandlas väl och inte utsättas för onödigt lidande. Det viktiga är att kraven på gott djurskydd och god djurhållning är uppfyllda och inte vilken form av djurhållningen det handlar om”.

Hur kan lögner spridas i kommunala handlingar?

Förra året tömde Cirkusakademien svenska arkiv på allt om djur på cirkus de senaste 20 åren. Sala svarade att det inte fanns en enda anmärkning mot cirkusar i vare sig Sala eller Heby kommuner under den angivna tidperioden. Kommunerna hade tillsynsansvaret fram till 2008.

Det är anmärkningsvärt att Sala kommun inte kollar fakta, utan sväljer vad djurrättsaktivister påstår. Extra märkligt blir det när en centerledd kommun springer ärenden åt en grupp som numera terroriserar bönder.

Annons

I praktiken är beslutet meningslöst, eftersom det inte finns några vilda djur på cirkus i Sverige. Enda skälet till att Sala fattade beslutet tycks vara att uttrycka sitt förakt för det svenska kulturarvet turnerande cirkus. Eller är det kanske en opinionsyttring om djurhållningen i Thailand?

Janne Näsström

Cirkusakademien

Läs också: Cirkusen kommer, men utan djur: "Vi har alltid anpassat oss till tiden"

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan