Annons

Annons

Annons

Ekonomiproblemen i Sala

Insändare
Insändare: Låt oss arbeta för att Sala kommun klarar av de utmaningar som hela Sverige står inför

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Salas underskott har minskats rejält under året, enligt Hanna Westman, ordförande Salas Bästa.

Bild: Niklas Storm

Annons

Socialdemokraterna i Sala fortsätter hävda att vi i styret inte har koll på ekonomin och att allt är kaos. I början sa de att vi var unika och att få andra kommuner går så dåligt. Ja, det ekonomiska läget i Sala kommun är att kommunen har ett budgetunderskott att hämta hem, det vill säga kostnaderna är högre än intäkterna och måste minskas. Därför har vi i styret genomfört tråkiga och svåra besparingar i år. Under 2018 var dock Sala kommun inte unik, var fjärde kommun gick med underskott och 2019 har antalet kommuner som går mot underskott ökat till 110 av 290 kommuner. (Senaste siffran från DN 2019-06-30).

Salas underskott har dock minskats rejält under året. Senaste prognosen visar att kommunen kan gå med ett litet plusresultat i år, trots att skolan och vård och omsorg inte kommer klara sina ramar. Men mycket kan fortfarande hända. Inom skolan räcker det med att vi får några fler elever än väntat, för att den totala ekonomin inte ska gå ihop. Processen är inte svartvit.

Annons

Annons

Inom skolan räcker det med att vi får några fler elever än väntat, för att den totala ekonomin inte ska gå ihop.

Det är väldigt tydligt att det inte spelar någon roll om det är Alliansstyre eller Socialdemokratiskt styre. 110 kommuner lider just nu och har samma problem. Tittar man på var pengar tagit vägen kan man se att Sala kommun till exempel tappat 70 miljoner mellan 2017-2018 i bidrag från Migrationsverket vilket är en påtaglig skillnad, driftskostnader har också stuckit i höjden på grund av att lokaler inte varit anpassade för större volymer elever och äldre och många investeringar behövt göras för att klara av nya lagkrav.

Lönekostnader har ökat rejält inom flera områden och vikariekostnader har skjutit i höjden, då det blir allt svårare att få tag i rätt utbildad personal. Samtidigt så har kommunen fått fler invånare som fått uppehållstillstånd, men ännu inte fått arbete. Människor som även flyttat hit självmant som EBO:s. Skatteunderlaget i Sala har inte stärkts i samma takt som behoven ökat.

Socialdemokraterna har helt rätt i att Sala kommun måste få in fler intäkter också. Det är något som vi sagt i flera år och därför arbetat för att förbättra näringslivsklimatet och nu äntligen fått igång en företagslots tillsammans med våra Allianskamrater. Det är en början! Men det behövs att hela organisationen ser samma möjligheter och gärna oppositionen också. Den kommun som har bäst företagsklimat i Sverige har sagt att det handlar inte bara om att ha planer och en bra näringslivschef, det handlar om att näringslivet ses som en del av kommunens dna. Alla i organisationen vet att det är viktigt!

Annons

Vi ser näringslivet som en stor möjlighet att skapa tillväxt i Sala genom att etableringar skapar jobb och minskar risktagandet för kommunen vid investeringar. Det minskar också behoven av skattehöjningar. Vi anser också att vi ska jobba för att stärka vuxenutbildningen och samarbeta med fler universitet. För att ge fler chans att utbilda om sig eller få en anpassad utbildning utifrån de lokala behoven.

Annons

Ett annat sätt är att göra som vi gör nu, höja taxor i takt med ökade kostnader, se till att ta betalt för det som kommunen lägger ut och se över organisationen för att minska antalet chefer och få till bättre strukturer så kommunen kan effektiviseras och enheter arbeta bättre tillsammans.

Självfallet har varje fallskärm som lyft varit ett misslyckande. Dessa har framförallt inneburit att kommunens chefer som är tillförordnade har fått jobba dubbelt eller andra fått ta över arbetsuppgifter, då man inte velat anställa någon ny under tiden fallskärmen betalas ut. Vilket tär på personal.

Vi har lyckats återanställa personal som sagt upp sig och i höst får vi nya chefer som anställts utifrån en seriös anställningsprocess.

Att dessutom tappa personal i en tid då upphandlingarna snabbt ökade har bidragit till att internservicen blivit sämre, det ger följdeffekter. Men nu är även upphandlingsenheten återbesatt och större än någonsin. Vi har lyckats återanställa personal som sagt upp sig och i höst får vi nya chefer som anställts utifrån en seriös anställningsprocess. Sala kommun ingår också i flera digitaliseringsprojekt som kan effektivisera administrationen på sikt. Det innebär dock initiala investeringskostnader, innan det blir besparingar.

Annons

Så snälla sluta säg att det är kaos i Sala, för det är det inte! Att medborgare anser det förstår jag, när de hela tiden matas med samma budskap och att säga att allt varit en dans på rosor vore att ljuga. Men tyvärr så ser det likadant ut i 110 kommuner, både Alliansstyrda och Socialdemokratiska och blandade styren som i Heby.

Låt oss hålla oss till fakta och arbeta för att Sala kommun klarar av de utmaningar som hela Sverige står inför istället. Vi tycker väldigt lika i mycket! Låt oss bygga vidare på det och hitta fler pragmatiska lösningar för Sala kommuns bästa.

Hanna Westman

Ordförande Salas Bästa

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan