Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt S: Utbildning är grunden i det starka samhället

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna Pia Nilsson och Per-Olov Rapp.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Grunden i det starka samhället utgörs av en skola som ställer höga krav på alla elever och där alla ges samma möjligheter att lyckas och nå framgång. Det ska också gå att ställa om när livet kräver det, oavsett var i landet man bor. För att det ska bli verklighet ökar vi nu resurserna till skola och utbildning.

I statsbudgeten för 2021 satsar vi rejält på utbildning - på olika nivåer och i hela landet. Vi ökar de generella medlen till skolan men skjuter även till riktade resurser där utmaningarna är som störst. Fler vuxna behövs i skolan som ställer högra krav på alla elever, som kan vara närvarande och sätta gränser i tid, vara förebilder och ge den utbildning som alla barn har rätt till.

Annons

Alla elever ska få möta utbildade och skickliga lärare. Men då behöver det finnas behöriga lärare i hela landet. De senaste åren har vi därför gjort stora satsningar på förbättrad kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer. Men mer behöver göras, inte minst för att säkra tillgången på relevant kompetensutveckling. Därför satsar vi nu på nationella professionsprogram för lärare och rektorer som innebär en mer systematisk fortbildning och kompetensbeskrivningar som anger vad lärare och rektorer förväntas kunna på olika nivåer.

Annons

Satsningar på högre utbildning är särskilt viktigt i och med den pandemi som vi fortsatt befinner oss i. Vi vet att arbetslösheten kommer öka och att omställningsmöjligheterna måste bli bättre. Oavsett var man bor i vårt land ska det finnas möjlighet till kompetensutveckling och omställning när livet kräver det.

Därför är vi väldigt glada över den stora ökning av högskoleplatser som nu äger rum. I höstens budget föreslår vi resurser till 55 000 nya utbildningsplatser inom kunskapslyftet så att fler ska kunna studera, utvecklas och ställa om. För Mälardalens högskola innebär det 512 nya platser för helårsstudenter. Utöver det stärker vi distansundervisningen i hela landet med mer resurser till så kallade lärcentrum, där man ska kunna erbjudas stöd i sina studier.

Skolan är ett av samhällets grundfundament. Genom att satsa på skola och utbildning i budgeten 2021 skapar vi inte bara möjligheter till omställning i spåren av coronapandemin, utan investerar också i ett starkare samhälle där alla barn ska få goda livschanser.

Annons

Pia Nilsson (S), riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet

Per-Olov Rapp (S), oppositionsledare i skolnämnden Sala

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan