Annons

Annons

Annons

Annons

Heby

Debatt
Debatt: Lämpligt att Hebygårdar tar ett steg tillbaka

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Hur tänker Hebygårdars ledning och styrelse”, undrar Hyresgästföreningens debattörer.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Nu startar förhandlingarna om 2021 års hyror med det kommunägda bostadsbolaget Hebygårdar i Heby. Både Sveriges Allmännytta, medlemsorganisation för de kommunägda bostadsbolagen, och Fastighetsägarna, motsvarande medlemsorganisation för privata hyresvärdar, verkar leva i förvissningen att det ska förhandlas om hyreshöjning precis som alla andra år. Skillnaden är att det här året inte är som alla andra år. Pandemin pågår nu med förnyad styrka och dess konsekvenser fortsätter att påverka människors liv. Att som ett kommunägt bolag yrka hyreshöjning under ett år som detta tyder på en oförståelse för den situation som Sveriges hyresgäster befinner sig i.

Enligt Sveriges allmännytta finns det ingen anledning att frysa hyrorna i år. Trots pandemin så går det tydligen bra för hyresmarknaden. Men hur går det för Sveriges hyresgäster?

Annons

Annons

Arbetsförmedlingen har rapporterat att arbetslösheten är rekordhög till följd av coronakrisen och att prognosen för nästa år ser dyster ut. På några månader har arbetslösheten i landet stigit till nivåer högre än under finanskrisen 2008. Enligt den allra färskaste prognosen ser arbetslösheten under 2021 ut att hamna på cirka 10 procent och i och med att pandemin nu tar ny fart, med åtföljande nedstängningar och begränsningar, finns en överhängande risk att den kommer att öka ytterligare. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program i Heby kommun var i oktober 2020 32,3 procent högre än i oktober 2019.

En fråga som då infinner sig: Hur tänker Hebygårdars ledning och styrelse?

Hebygårdar yrkar på en generell höjning för alla lägenheter på 2,96 procent och motiverar yrkandet med hänvisning bland annat till SCB:s fastighetsförvaltningsindex för åren 2017 - 2019. Detta index är en beställningsprodukt från Fastighetsägarna MittNord och därmed att betrakta som en partsinlaga. Hebygårdar menar att bolagets hyror inte utvecklats i takt med kostnaderna. Vad man inte berör är att kostnadsökningarna för 2020 stannar på 1,5 procent.

Hebygårdar fick en hyreshöjning på 1,95 procent 2020. Redan där finns en överkompensation.

Det finns ingen korrelation mellan en kostnadsökning på 1,5 procent och en hyreshöjning på 1,5 procent, det vill säga att det inte krävs 1,5 procent i hyreshöjning för att täcka en kostnadsökning på 1,5 procent.

Annons

En stor del av ökningen hänför sig till kapitalkostnader. Indexet tar dock inte hänsyn till att lån är tagna vid olika tidpunkter och med olika lång löptid.

Annons

En fråga som också är relevant att ställa är om hänsyn tagits till eventuell produktivitetsökning. Ingenting tyder dock på det.

Exempel: För en lägenhet på 3 rum och kök som i dag har en hyra på 6 000 kronor blir påslaget cirka 180 kronor per månad. Det är en hyreshöjning som riskerar att knuffa redan hårt ekonomiskt prövade hushåll över kanten och det är en utveckling som vore förödande.

Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges allmännytta, hänvisar till bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd för de hyresgäster som drabbats ekonomiskt av pandemin och därför får svårt att betala hyran. Om det är lösningen, är det då verkligen rätt läge att höja hyrorna? Och vilka drabbas av ökande kommunala kostnader för a-kassa, bostadsbidrag och försörjningsstöd? Jo, kommuninvånarna och då även hyresgästerna. Skulle inte istället det faktum att Sveriges allmännytta och privata aktörer verkar har klarat sig bra trots pandemin snarare kunna ses som ett argument för att frysa hyrorna i år? Många hyresgäster är allvarligt oroliga över hur man skall klara hyran och nu är ett lämpligt tillfälle för Hebygårdar att ta ett steg tillbaka.

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen

Kerstin Karlsson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan