Annons

Annons

Annons

Annons

Heby

Debatt
Debatt: Hyresgästföreningen vilseleder

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hebygårdards vd Stefan Liljebris svarar på Hyresgästföreningens senaste debattartikel.

Bild: Mikael Stenkvist

Annons

Svar till Hyresgästföreningen (SA 30/11).

En gång per år predikar Hyresgästföreningen återhållsamhet och det är i samband med de årliga förhandlingarna om ny hyra. Resten av året är de duktiga på att vilja ha olika saker utförda, utökade eller förbättrade. De bortser från att de enda intäkterna Hebygårdar har och kan använda till det är hyresintäkterna. De varor och tjänster vi köper in blir dyrare. Värmen, där vi haft samma avtal i tio år, har löpt ut och kostnaden kommer öka för 2021. Lönekostnaderna kommer öka i storleken två procent. Hyresgästföreningen kallar SCB:s Fastighetsförvaltningsindex för ett beställningsverk. Men det gör inte indexet felaktigt för det. Det är framtaget just för att få ett index som beskriver fastighetsvärdars kostnadsförändringar till skillnad från KPI och andra konsumentrelaterade index.

Annons

Annons

En stor del av de allmännyttiga fastighetsbolagens bestånd är från miljonprogrammets dagar och börjar bli 50-60 år gamla. Som en ansvarsfull hyresvärd och till många hyresgästers vilja, vill vi kunna underhålla dessa. Att i det läget förvägra fastighetsvärdens möjlighet till det genom att inte tillåta oss få kompensation för kostnadsökningarna i samhället, är att bedriva ”Ebberöds Bank”.

Hyresgästföreningen använder i år covidpandemin som argument för att inte hyresvärdar inte ska kunna höja hyran. De lägger över ansvaret på hyresvärdar att lösa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Det är som att säga till bagarna att de ska sänka priset på brödet eller till bönderna att de ska sänka priset på mjölken, för att konsumenterna fått det svårare. I Sverige betalar vi skatt för att ha ett socialt skyddsnät för dem som verkligen får ekonomiska problem. Staten har i år gett stöd i tidigare inte skådad omfattning för just konsekvenserna av pandemin. Det är den vägen vi valt i Sverige, att lösa det med stöd och bidrag till dem som behöver det. I andra länder har man begreppet ”Social Housing” – det är något både Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningen motsätter sig. Det innebär att man har speciella bostadsområden för de med sämst inkomster, vilket skapar utanförskap och socialt stigma. Det är så Hyresgästföreningen nu driver utvecklingen.

Annons

Hyresgästföreningen säger att arbetslösheten har ökat med över 30 procent i Heby kommun. Bryter man ner ökningen i procent till antal individer är det en ökning på 118 personer. 118 personer på 14 000 innevånare. Betänker man att det enbart är drygt tio procent av innevånarna i kommunen som bor hos oss, så vill hyresgästföreningen att vi ska avstå från hyresökning nästa år för ett fåtal av våra hyresgäster som blivit arbetslösa. Det ger konsekvenser för vår förmåga att kunna ha god service, sköta och underhålla våra bostäder för det stora flertalet.

Stefan Liljebris, vd Hebygårdar AB

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan