Annons

Annons

Annons

Heby

Debatt
Debatt C+MP: Viktiga steg för bättre vård av äldre

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Tanken med mottagningarna är ett bättre omhändertagande om äldre med ett helhetsgrepp kring hälsan", skriver debattörerna.

Bild: Arkivbild

Annons

Antalet äldre personer med stora behov av vård- och omsorg är stort och förväntas öka i framtiden. Vi behöver på ett bättre sätt främja en god vård för de äldre, proaktivt och samordnat för målgruppen 75 år eller äldre med komplexa behov. När vi nu startar igång pilotprojektet med nytt arbetssätt så är det många som har anmält intresse att delta och vi kan starta upp äldremottagningar på 17 vårdcentraler, lokaliserade i alla länets kommuner.

Annons

Annons

Östervåla vårdcentral i Heby är en av de först ut att arbeta med äldremottagningar och därefter ska arbetssättet införas på allt fler vårdcentraler runt om i länet för ett bättre omhändertagande av sköra äldre patienter.

Tanken med mottagningarna är ett bättre omhändertagande om äldre med ett helhetsgrepp kring hälsan. Vården ska utformas på ett sätt som gör att behovet av akutbesök och undvikbara inläggningar på sjukhus minskar och erbjuder en mer nära vård för individen. Patienterna som identifieras erbjuds en kontaktsjuksköterska, som tillsammans med ansvarig läkare och andra aktörer, till exempel den kommunala hemsjukvården, upprättar en vårdplan för varje patient. Det är viktigt med multiprofessionell kompetens så att rätt insatser kan sättas in i tidigt skede. Tanken är att kunna bedöma patienterna utifrån ett helhetsperspektiv. Där ingår medicinsk bedömning och läkemedel, men också näringsstatus, fysisk och social aktivitet, livskvalitet, social situation – hela tiden med fokus på individens egna behov.

Inspirationen kommer från Region Östergötland som bedrivit äldremottagningar under ett par års tid och sett markanta förbättringar. Där har projektet minskat antalet vårddagar i slutenvården med 17 procent, detta utan att antalet besök i primärvården har ökat.

Annons

Genom äldremottagningar tar vi nu viktiga steg för ett förbättrat bemötande och ett bättre helhetsgrepp i vården av våra äldre med komplexa vårdbehov i Region Uppsala.

Annons

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Miriam Eriksson (C), vice ordförande vårdstyrelsen

Annika Krispinsson (C), ordförande vård- och omsorgsnämnden Heby kommun

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan