Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt M: En ännu bättre äldreomsorg i Sala

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Nu har vi tillsammans med KD och L tagit initiativ till att stärka finansieringen av den svenska äldreomsorgen. Förslaget innebär att Sala kommun under nästa år skulle få närmare 12 miljoner kronor i förstärkning av äldreomsorgen", skriver Moderaternas debattörer.

Bild: Mats Wikman

Annons

Moderaterna har återigen tagit på sig ledartröjan och skjuter regeringen framför sig. Nu har vi tillsammans med KD och L tagit initiativ till att stärka finansieringen av den svenska äldreomsorgen. Förslaget innebär att Sala kommun under nästa år skulle få närmare 12 miljoner kronor i förstärkning av äldreomsorgen.

Det här är en finansiering som kommer göra skillnad på fler olika nivåer – nivåer som samtliga kommer leda till ökad kvalitet i våra insatser och i vår omsorg om äldre. Inom äldreomsorgen är det viktigt att helhetsperspektivet tas tillvara, såväl medarbetare som våra äldre i kommunen. Vi vill binda ihop en satsning på personalkontinuitet, medicinsk kompetens och trygghet i boendesituationen för våra äldre. Här har vi möjlighet att göra skillnad.

Annons

Coronaviruset har slagit hårt mot Sverige. Fram till den 8 mars 2021 har över 13 000 personer avlidit i covid-19. Det är mångdubbelt fler än i våra grannländer. Särskilt äldre har drabbats. 90 procent av de avlidna var över 70 år, 50 procent var över 85 år. Nära hälften bodde i särskilt boende, ytterligare en fjärdedel nyttjade hemtjänst på något sätt.

Annons

I Sala kommun har vi redan en uppskattad äldreomsorg. Det ska vi vara stolta över och förvalta. Våra brukarenkäter visar på en rad förtjänster och även Coronakommisionen visade på styrkor i det sätt vi bedriver vår verksamhet – även under tuffa omständigheter. Trots att flertalet av våra insatser har fungerat väl under dessa svåra omständigheter så är det viktigt att vi stärker upp verksamheten. Det ska göras utifrån såväl våra styrkor som de områden där vi ser förbättringsbehov. Coronakommissionens förslag är tydliga och den satsning som Sala med denna satsning nu kan genomföra siktar på att:

► Minska antalet timanställningar och öka personalkontinuiteten i äldreomsorgen. Fler tillsvidareanställningar gör att fler orkar och vill arbeta kvar inom äldreomsorgen. Mindre delade turer i hemtjänsten ökar attraktionskraften till yrket. Tillsammans stärker förslagen tryggheten för våra äldre.

► Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

Äldreomsorg handlar inte enbart om omsorg, utan även om krävande medicinsk vård. Majoriteten av personer i särskilda boenden och de med hemsjukvård har en omfattande och komplicerad sjukdomsbild. Den demografiska utvecklingen med fler äldre kommer öka vårdbehovet på sikt. Vi kan nu förstärka den medicinska kompetensen.

Annons

► Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre

Det behövs fler och olika sorters äldreboenden för att fler äldre ska få tillgång till anpassade boenden snabbare. Det behövs även fler trygghetsboenden. Regeringen har sänkt det tidigare anslaget för detta och vårt förslag går nu in och stärker upp. Nu kan fler äldre få hjälp att bryta ensamheten och öka tryggheten på det sätt som ett trygghetsboende erbjuder.

Annons

Åtgärder behöver vidtas här och nu. Regeringen skjuter ifrån sig ansvar för äldreomsorgen i ett läge när politiskt ledarskap och ansvarstagande är som allra viktigast. Det duger inte. Moderaterna tar ansvar för Sala i ett svårt och akut läge genom realpolitik i både riksdag och kommun, så visar vi att vi tar det ansvar som regeringen borde ha tagit.

Erik Hamrin (M), gruppledare Salamoderaterna

Elin Johansson (M), första vice ordförande vård- och omsorgsnämnden Sala

Victoria Kihlström (M,) ersättare vård- och omsorgsnämnden Sala

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan