Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt S: Alliansen måste förklara hur de ska hantera Salas ekonomi

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Från Socialdemokraterna vill vi ha tydligare motivering och godtagbara förklaringar hur alliansstyret tänkt att hantera kommunens långsiktiga ekonomi", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Sala kommun kan för år 2020 räkna med ett överskott på 38 miljoner kronor. Glädjande för en kommun som flera år i rad har gått med underskott och har stora återställningskrav på grund av detta.

Att kommunen nu har ett så pass stort överskott beror dock helt och hållet på statens extra statsbidrag ihop med kostnadstäckningen för de pandemikostnader som kommunen ansökt om och fått beviljat.

Sveriges kommuner och regioner har beräknat att statens tillskott till kommunerna gett ett totalt överskott på 35 miljarder varav 21 miljarder är generella statsbidrag. En sådan satsning till kommunerna har inte skett sedan andra världskrigets slut.

För Sala kommuns del är inte de ekonomiska problemen lösta med förra årets överskott. För att klara kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet behöver effektiviseringar och förändringar fortsätta. Den ekonomiska handlingsplan som kommunstyrelsen sedan tidigare, på socialdemokratiskt initiativ, har beslutat om, måste slutföras.

Annons

Annons

Därför är det väldigt oroande att alliansstyret föreslår en ändringsbudget utan att överblicka den ekonomiska konsekvensen av detta och dessutom använda hela överskottet till nämndernas ramar.

Vi Socialdemokrater är inte emot att verksamheterna inom skola och vård får mer pengar. Men enligt vår mening kommer detta bara att täcka de förluster som nämnderna inte har klarat av att hantera fullt ut. De extra medel som föreslås i ändringsbudgeten måste låsas upp till verksamhet som stärker äldrevården och ger skolan mer resurser till elever och personal. Tillskottet får heller inte innebära att effektiviseringar upphör.

Kommunen står inför stora investeringar den närmaste tiden. Ny Åkraskola, ny skola i Varmsätra och Möklinta, nytt badhus, förbättringar av VA-systemet, dyra markexploateringar.

Kommunen måste också ta hänsyn till förlorade skatteintäkter, intäktsförluster, ökade driftskostnader och akuta kostnader som kan uppstå. För detta finns ingen beredskap med den ekonomiska politik som alliansstyret vill föra.

Från Socialdemokraterna vill vi ha tydligare motivering och godtagbara förklaringar hur alliansstyret tänkt att hantera kommunens långsiktiga ekonomi och till vad de medel som skjuts till ska användas innan vi är beredda att eventuellt tillstyrka förslaget.

Annons

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Camilla Runerås (S), oppositionsledare i vård- och omsorgsnämnden

Per-Olov Rapp (S), oppositionsledare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jessika Silversten (S), oppositionsledare i kultur- och fritidsnämnden

Viktor Kärvinge (S), oppositionsledare i bygg- och miljönämnden

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan