Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt S: Alliansens påståenden stämmer inte med verkligheten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Oppositionsråd Ulrika Spårebo (S) svarar på Alliansens senaste debattartikel. Klipp från SA 26/4.

Annons

Svar på Alliansens debattartikel (SA 26/4).

Det debattinlägg som Alliansens ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden(UAN) har i SA den 26 april saknar både trovärdighet och relevans. Deras påståenden stämmer inte med den verklighet som kommunen och skolan befinner sig i.

Alliansens företrädare räknar upp ett antal områden som de anser vara viktiga och som behöver genomföras. Vi har ingenting emot dessa mål men kan konstatera att Alliansen nu har styrt i en och en halv mandatperiod (sex år) och ännu inte lyckats genomföra dessa målsättningar. Fortfarande har nämnden ett budgetunderskott och kommer att ha detta så länge inte nämnden klarar av att åtgärda de problem som är grunden till deras svaga ekonomi. En ändringsbudget med de medel som tillförs kommer inte att lösa de problem som skolan står inför utan endast överskugga dessa en kortare tid för att sedan hamna i samma svåra situation.

Annons

Annons

UAN är i dag i kris och saknar politiskt ledarskap. De flesta förslag som lagts fram i nämnden har Socialdemokraterna fått svara för. Vare sig Alliansen eller C-ordföranden har haft några tydliga förslag. I stället har skolförvaltningen fått fylla ut det tomrummet.

Att årsredovisningen för kommunen visar på ett bra resultat beror främst på de extra statsbidrag och kostnadstäckning för pandemin som kommunen fått. Det finns fortfarande stora orosmoln med stora underskott i vård- och omsorgsnämnden liksom i UAN. Kommunen har dessutom stora investeringar framför sig med ökade driftkostnader samt att kommunen också ska täcka tidigare underskott.

Den ekonomiska prognosen för framtiden visar på stora svängningar i ekonomin och den ändringsbudget som Alliansen ville genomföra är rena lotteriet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Saken hade varit annorlunda om kommunen från början hade haft en stark ekonomi och att nämnderna hade haft sina budgetar i balans. Då hade det varit lättare att tilldela medel för utveckling och som gett resultat.

Det Alliansen ville göra och som hejades på av UAN:s borgerliga ledamöter är att enbart täcka svarta håll för underskott. Inget av de mål som Alliansens företrädare i UAN radar upp i sin insändare kommer att kunna genomföras i skolan med hjälp av en ändringsbudget. Att de vill genomföra ändringsbudgeten är för att dölja sin oförmåga att kontrollera ekonomin, för nästa år kommer så väl både skolan och vård- och omsorg stå inför samma situation igen. Det enda som kommer att ske är att ändringsbudgeten sänder falska signaler om att läget skulle vara bättre! Vilket snart både personal och elever i skolan kommer att märka att det inte är. Det blir Kejsarens nya kläder.

Annons

Annons

Som opposition är vårt uppdrag att kritiskt granska styret och därefter lägga egna förslag. Att så fort vi inte håller med styret kalla det för att vi försöker plocka politiska poäng blir bara löjligt. Att ställa oss bakom en ändringsbudget som inte kommer att leda till något bättre är vi inte intresserade av, utan vi väljer en annan väg. Den som är bäst för framtiden. Enda sättet att kunna genomföra de viktiga mål som räknas upp är att kommunen har en stark och hållbar ekonomi och att UAN får en politisk ledning som kan ta itu med de problem som finns och kan skapa arbetsro, trygghet och utveckling i skolan.

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan