Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt SD: Klokt att backa bandet och ta ett omtag

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Louise Eriksson (SD).

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Att sätta sig in i ett redan infekterat ärende kräver att man tittar på helheten och undersöker vilka bakomliggande orsaker som bidragit till aktuell situation. Om något inte fungerar, i det här fallet sammanslagning av högstadium, är det klokt att backa bandet till när det senast fungerade och ta omtag därifrån.

Sala kommun har historiskt haft tre sammanslagningar gällande högstadium:

► 2012 ansågs behovet vara fler elever på Valla samt Ekeby varpå Västerfärnebo åk 7-9 offrades.

► 2018 ansågs behovet av en sammanslagning av Valla och Ekebys administration/ledningsgrupp föreligga.

► 2019 ansågs behovet vara en sammanslagning av Valla och Ekeby till en gemensam enhet.

I stället för att ta itu med aktuella problem gick man vidare med sammanslagning nummer två för att sedan gå vidare med sammanslagning nummer tre som ytterligare förstärkte de problem som redan finns i dag, med alldeles för många elever i för få samt otillräckliga lokaler. Dessutom var det av största vikt att enheten hade ett väl genomarbetat program för att lyckas med sammanslagning. En annan viktig faktor var/är tillgången på behöriga lärare samt att förhålla sig till senaste resultatet i regionens Liv & hälsa Ungs resultat.

Annons

Annons

En del behöriga lärare har redan tackat för sig efter att sammanslagning ett och två blev verklighet. De fackliga organisationerna är eniga om att lösningen ger en ännu sämre kvalitet för undervisningen samt sämre arbetsmiljö för lärarna och elever. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är valda av kommuninnevånarna att utforma och tillhandahålla en undervisningen av högsta kvalité.

Valla/Ekeby som enhet mäts ur många olika kvalitetsaspekter. Det finns inget som säger att om enheten genererar fler elever kommer ännu fler elever att trivas, må bra och nå målen i läroplanen. Förvaltningen försäkrar nämnden att det saknas grund för att säga att andra skolor lyckats bättre eller sämre på att ge eleverna den trygghet och goda självkänsla de behöver. Enheten kan säkert väga olika kvaliteter hos varandra och kan lära av varandra. Men om elever, personal eller befolkning på den ena enheten vill göra gällande att det är större risk att misslyckas i livet om man går på annan enhet, är det ett förhållningssätt som är ett problem i sig.

Behöriga lärarna X och Y, som sedan 20 år tillbaka båda har haft sin arbetsplats på nuvarande enhet, beskriver hur de båda ser på 2019 års händelseutveckling och en eventuell tredje sammanslagning. Båda säger att förvaltningens beslut om sammanslagning nummer två, det vill säga till en gemensam administration/ledningsgrupp, inte var genomtänkt. Beslutet föregicks heller inte av någon utredning, var heller inte förankrat med personal, elever, fack, vårdnadshavare och uppenbarligen inte med politikerna heller. En sådan förändring inom en organisation måste, för att ha en chans att lyckas, bli verklighet först om förutsättningarna finns. Det gjorde det inte här. Det var inte läge då och det är inte läge nu heller.

Annons

Annons

Båda har svårt att se att något gott kan komma ur en tredje sammanslagning. I stället ”cementerar” man de problem man har. Båda ställer sig frågande till vart de ytterligare 170 nya eleverna ska klämmas in i en redan ohållbar verksamhet?

Sammanfattningsvis konstaterar Sverigedemokraterna:

► Att det behövs ett till kommunalt högstadium.

► Att det tidigare saknades förutsättningar för att lyckas med en eller flera sammanslagningar av högstadium i Sala kommun.

► Att dessa förutsättningar ännu lyser med sin frånvaro för att lyckas med en eller flera sammanslagningar av högstadium i Sala kommun.

Louise Eriksson (SD), ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan