Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Debatt M+KD: Stärk regionens beredskap!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mikael Andersson Elfgren (M).

Bild: Sara Höglund

Annons

Region Västmanland har en viktig roll i vår krisberedskap. Pandemier, skogsbränder, större skadeutfall eller störningar vid materieltillförsel, el, IT och vatten måste kunna hanteras för att regionen ska kunna fortsätta erbjuda erbjuder en god, tillgänglig och säker sjukvård även under extraordinära händelser. Regionens andra verksamheter måste även de fungera under en kris. Även under en extraordinär händelse behöver tåg och bussar gå, regional utveckling har en viktig roll för att underlätta för de västmanländska företagen och skapa regionala lägesbilder och kulturen måste kunna anpassa sitt utbud och fortsatt erbjuda kulturupplevelser under svåra situationer.

Vi har erfarenheter av kriser och katastrofer, Västmanland har på bara några år gått igenom flera omskakande händelser. De senaste årens omfattande skogsbränder, 2019 års materielkris med resultatet att 180 operationer ställdes in och den pågående pandemin har ställt helt nya krav på hälso- och sjukvården där omfattande prioriteringar har tvingats göra. Även om hälso- och sjukvården på ett imponerande sätt har ställt om för att möta dessa kriser är det få som kan påstå att beredskapen varit god.

Annons

Annons

Gemensamt för alla kriser är att de kräver en beredskap och övning för att kunna hanteras på bästa sätt. Men för att uppnå det krävs det både tid och engagemang och framför allt resurser för att kunna investera i vår gemensamma trygghet. Staten har via lag tagit på sig att finansiera stora delar av regionernas och kommunernas krisberedskapsarbete men det har under många år varit kraftigt underfinansierat. 2021 fick Region Västmanland 1,3 miljoner kronor i statligt stöd för arbetet med civilt försvar, en summa som inte räcker mycket längre än till analyser, samverkan och handlingsplaner. Under 2022 höjs ersättningen till 6,9 miljoner kronor, en välkommen förstärkning men långt ifrån den summa som krävs för att på allvar öka vår beredskap.

Västmanlänningen ska ha höga förväntningar på regionens krisberedskap. Men i väntan på att staten agerar och att utredningar bli propositioner och budgetposter måste vi regionalt ta ett större ansvar. Moderaterna och Kristdemokraterna presenterar därför i vårt förslag till regionplan och budget en omfattande satsning inom trygghet och beredskapsområdet på 45 miljoner kronor att öka tryggheten, säkerheten och beredskapen i Västmanland. Att vi agerar regionalt är nödvändigt, men vi förväntar oss att staten tar sitt ansvar och tillför regionen de resurser som krävs för att på allvar bygga upp en högre beredskap med tydliga strukturer, beredskapslager och övningar.

Mikael Andersson Elfgren (M), oppositionsråd

Tobias Löfgren (KD), regionfullmäktigeledamot

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan