Annons

Annons

Annons

Sala

Till minne: Gunnar Kristenson lade sitt liv på demokrati, solidaritet och mänskliga rättigheter

Text: 

Gunnar Kristenson har avlidit den 20 juli i en ålder av 94 år.

Bild: Privat

Annons

Vi har nåtts av beskedet att Gunnar Kristenson har avlidit den 20 juli i en ålder av 94 år.

Gunnar Kristenson var i många år en uppskattad och respekterad folkhögskollärare på Tärna Folkhögskola i Sala där han alltid poängterade hur viktigt det var med arbetet med demokrati, mänskliga rättigheter och behovet av internationell solidaritet.

Efter sin pensionering som lärare medverkade Gunnar varje år vid Tärnadagarna, som var ett arrangemang som elevförbundet anordnade där elever som tidigare studerat på Tärna Folkhögskola möttes. Han fick alltid hålla inledningsanförandet och de tidigare elevernas omdöme var att Gunnar var en fantastisk lärare och pedagog. 

Gunnar beskrev sig själv som en skrivande person. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat; Om den tidiga arbetarrörelsen i Sala under åren 1870–1925, med titeln Röda fanor och Blågul flagg, Sala under borgmästare Lundbergs tid (utkom 2002), Portugal 1974-1983 (utkom 1983), Portugal och arbetarrörelsen (utkom 1980) och Brasilien i historiskt perspektiv (utkom 1985), Knivdråp och krogliv i Sala 1870 (ingår i Sala Hembygds- och fornminnesförenings årsbok 1996). Gunnar medverkade också i flera olika tidskrifter med uppskattade artiklar.

Annons

Annons

Gunnar Kristenson gick med i Socialdemokratiska partiet 1960, invaldes i styrelsen för dåvarande Ransta Arbetarekommun 1966 och var ledamot i Arbetarekommunens styrelse fram till dess att Ransta Arbetarekommun uppgick i Sala Arbetarekommun i samband med den stora kommunreformen 1971. Gunnar Kristenson engagerade sig ganska omgående i Sala Arbetarekommun och blev en uppskattad partiarbetare och förtroendevald.

Fotot är taget av Sala Arbetarekommun 2019 i samband med att Gunnar Kristenson fick Erlandermedaljen.

Bild: Privat

Det internationella arbetet intresserade Gunnar särskilt och han skrev en motion 1965 till Västmanlands partidistrikts kongress om behovet av att förbättra den internationella verksamheten vilket ledde till att partidistriktet inrättade ett internationellt utskott där Gunnar blev partidistriktets internationella kontaktman från 1967 fram till 1985. Västmanlands partidistrikt blev ett föredöme när det gällde internationella frågor och Gunnars insatser uppmärksammades snart av partiet centralt.

Gunnars engagemang i internationella frågor ledde till att han reste med statsrådet Carl Lidbom till Angola 1977 i syfte att hjälpa till att omvandla landet till en modern demokratisk stat efter diktaturens fall i Portugal när Angola blev en fri stat. Gunnar Kristensons riktigt stora internationella engagemang som blev så framgångsrikt var arbetet med Portugalkampanjen som partisekreteraren Sten Andersson drog igång 1976 och som ledde fram till att Västmanlands partidistrikt fick en vänort i Evora, Portugal. Gunnar studerade också portugisiska för att kunna ta del av inhemska tidningar och böcker. 

Annons

Annons

1980 fick Gunnar Kristenson ett Erlanderstipendium för att besöka Brasilien och fick där många kontakter som han upprätthöll under många år. Efter Brasilienresan har Gunnar i olika sammanhang återrapporterat om utvecklingen i landet via olika rapporter. Något som han arbetade med ända tills han uppnådde 91 års ålder. Alltid aktuella rapporter om utvecklingen i Brasilien via mejl till partiet och dess intresserade medlemmar.

Han har under åren även aktivt deltagit i EU-frågan och höll vid många tillfällen engagerade anföranden om detta på Arbetarekommunens möten. Partiets tidigare internationella ledare, förre statsrådet Pierre Schori har i boken Minnet och elden, s 364 nämnt Gunnar Kristenson som en viktig person i partiets internationella utveckling under 1970- och 80-talen.

2019 ansökte styrelsen för Sala Arbetarekommun hos partistyrelsen att Gunnar Kristenson var väl meriterad för att erhålla partiets högsta utmärkelse, Erlandermedaljen för sina insatser i och för partiet. Vilket beviljades och Gunnar tilldelades medaljen på Arbetarekommunens årsmöte 18 mars 2019.

Vi som på olika sätt har haft förmånen att samarbeta med Gunnar Kristenson i Sala Arbetarekommun känner stor tacksamhet över hans goda insatser. Han var en stor folkbildare som gjorde skillnad.

Våra tankar går till hans nära och anhöriga.

Glenn Andersson, ordförande Sala Arbetarekommun och Socialdemokraterna Sala

Per-Olov Rapp (S) gruppledare kommunfullmäktige

Ulrika Spårebo (S) oppositionskommunalråd och 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan