Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Debatt SBä: Satsning på bättre arbetsmiljö är mer än borttagna delade turer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hanna Westman, Salas Bästa.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Salas Bästa har följt debatten mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och kan konstatera att det helt klart finns en majoritet i fullmäktige för att göra något åt de delade turerna i Sala.

Allians för Sala via Salas Bästa tog upp problematiken med delade turer kopplat till rätten till heltid redan 2016 och ville redan då, när beslut skulle tas, att det skrevs in att de delade turerna skulle tas bort i samband med genomförande.

Annons

Tyvärr så röstades det förslaget ner. I stället lämnades, enligt beslutet, genomförandet i händerna på verksamheten som skulle genomföra rätten till heltid tillsammans med facket. Kanske, med facit i hand, hade det varit bättre med tydlighet redan då, från politiskt håll, för att verkligen få ett resultat. Det hade med stor sannolikhet bidragit till att det i efterföljande strategiska inspel från verksamheten räknats fram vad som krävs ekonomiskt för ett genomförande och på så sätt kommit med i allas budgetförslag?

Annons

I Salas Bästas budgetförslag för 2022 hade vi fler specifika åtgärder (förutom att grundbemanningen skulle säkras för att få bort de delade turerna) som vi ville skulle beredas för att förbättra arbetsmiljön:

► Inför sänkt heltidsmått för nattpersonal.

► Erbjud semesteranställning till de med uppehållsanställning.

► Inför utbildningskontrakt.

► Inför vårdbiträdesutbildning på vård- och omsorgscollage.

► Inför språktest för att hjälpa de som behöver språkutbildning och säkerställa att överlämningar blir rätt.

► Inför friskvårdstid på arbetstid i samverkan med kultur och fritid och föreningslivet.

► Inför arbetskläder och skyddsutrustning till barnomsorgspersonal.

► Fortsätt utveckla systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen och samverka med personalen/facket för att få fram rätt åtgärder!

Vårt mål är fortfarande att kostnadsberäkna dessa förslag till åtgärder som framkommit från facken och personalen, för att kunna allokera de resurser som behövs till rätt ram, för att genomföra det.

Annons

Därför kommer Salas Bästa att ta upp detta som ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen, som är kommunens arbetsgivarorgan.

Vi hoppas att en bred majoritet i kommunstyrelsen kan ställas sig bakom ett sådant initiativ, så vi kommer framåt!

Hanna Westman (SBä), ledamot kommunstyrelsen

Dan Eriksson (SBä), ersättare kommunstyrelsen

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan