Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
SBä: Vi är villiga att även ge ökade resurser - är ni?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Salas Bästa vill se över de ekonomiska ramarna till nästa år.

Bild: Ari Korzeniowski, Jerry Brodin

Annons

2019 gick Salas Bästa ur styret, därför att vi hade bland annat olika syn på skolans utveckling. SBä var emot stora enheter som en enorm Åkraskola och sammanslagningen av högstadiet och ansåg att skolnämnden inte skulle klara sig med de resurser som de blev tilldelade i ram.

I alla budgetar efter det lade vi fram förslag på lösningar där skolnämnden och senare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick de resurser de hade behov av, enligt verksamheten. Tyvärr lyssnade ingen majoritet då! Endast SD hade en liknande budget och den föll också.

Vi kan dock nu se en skillnad i delar av Alliansens agerande, där M och L faktiskt prioriterat skolan mer och tydligt fått visst gensvar inom styret, då Alliansen till budget 2022 faktiskt lade en budget utifrån de behov som skolan efterfrågat, så även Socialdemokraterna.

Annons

Annons

Problemet just nu är att 2021 lämnar ett underskott på 12 miljoner kronor som ger konsekvenser för 2022. Enligt verksamheten saknas det cirka 10 miljoner kronor 2022 för att skolan ska slippa fortsatta neddragningar och med det ytterligare kvalitetsförsämringar.

Salas Bästa som redan 2020 lade nämndinitiativ om en ändringsbudget för i år, det vill säga mer pengar till skolan, väntar fortfarande på beslut.

Alliansen var villiga att skjuta till de medel som behövdes i år, men blev stoppade i fullmäktige av en minoritet (S+Mp+V). Därför kan vi förstå Alliansens frustration.

Men samtidigt är det styret som har möjligheten att lägga fram nya förslag, när de ser att verksamheten krackelerar. Liberalerna har tydligt sagt att de vill se en ändringsbudget i tidningen, även Moderaterna har sagt det muntligen. Kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) har dock tydliggjort att det är för kort tid kvar på 2021 för att göra något i år. Det är sant, men problemen kvarstår, därför behöver även 2022 års ramar ses över och nytt förslag till beslut läggas fram!

Salas Bästa är beredda på att lägga fram ett nytt nämndinitiativ, igen. För att se över 2022 års resurstilldelning, för att klara av att åtgärda de nedslag som bland annat skolinspektionen, men även lärare och förskollärare vittnat om i tidningen.

Annons

Om verksamheten ska ges en chans att göra något åt de kvalitetsbrister som finns under 2022 behövs detta åtgärdas innan årsskiftet! Då pengar ska fördelas inom verksamheten och verksamhetsplan tas fram. Därför behöver förslaget ligga på bordet vid nästa kommunstyrelse! Vi är beredda på att göra det - är ni?

Hanna Westman (SBä), ledamot kommunstyrelsen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan