Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
SD: Det är hög tid att Alliansen återupprättar förtroendet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Louise Eriksson (SD).

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Sala kommuns tydliga värdegrund om allas absolut lika värde är en självklarhet. Alla ska känna sig trygga och framgångsrika. Alla är ansvariga och bidrar till vår gemensamma arbetsmiljö.

Valrörelsen har dragit i gång, så även i vår lilla stad. Med anledning av senaste tidens utveckling, Skolinspektionens befogade kritik gällande Valla-Ekebyskolan, Skolverkets bevakning, är det hög tid att tala klarspråk. I Alliansens utskickade valbroschyr, utgiven 2018-09, inför innevarande mandatperiod stod att läsa:

"Vi vände den negativa ekonomin med hög nettokostnadsutveckling och dåliga resultat till god ekonomisk hushållning där vi skapar förutsättningar för att kunna klara nya investeringar i bland annat nya skolor. Alliansen = Ett godare val."

Annons

Verkligen? Aktat Skolinspektionens kritik samt Skolverkets nyväckta intresse, vad har kommunens skolor egentligen fyllts med? Vilka summor pengar har vid årssluten 2018, 2019, och 2020 funnits kvar på kontot för att kunna klara utlovade ”nya” satsningar? Svaret är inte noll utan minus. Det har saknats pengar. Någon undrar när det senast året slutade med plus. Svaret är 2017.

Annons

Vad allmänheten inte känner till är att åk F-9 i Sala kommun sedan flera år tillbaka, oavsett styre, inte tillämpar elevpeng utan en så kallad resursfördelningsmodell. Elevpengen är endast förbehållet gymnasieskolans elever. Skillnaden består i att elevpeng följer eleven och dess behov. Resursfördelningsmodellen har andra parametrar, exempelvis om vårdnadshavare är födda i annat land, om eleven bor i segregerat område, om vårdnadshavare inte har gymnasieutbildning och så vidare.

Andelen elever som är i behov av särskilda och riktade insatser ökar i varje klassrum, oavsett om resurserna återfinns eller inte. Tillräckliga resurser lyste med sin frånvaro i förra årets budget, i årets såväl som i kommande årsbudget. Det kommer att få konsekvenser.

Exempelvis om en elev i åk F-9 under terminens gång byter skola, inom kommunen, då följer inte resursfördelsningsslanten med till den nya skolan. Tvärtom. Det är enbart eleven, eventuella diagnoser och dess behov som tillkommer. Har eleven erhållit särskilt stöd och riktade insatser följer dessa inte heller med till nya skolan utan allt måste börja om. Nya skolan får heller inte några ersättningar retroaktivt utan får betala ur befintlig tilldelad resurs. Omflyttningen inom kommunens skolor är/har varit osedvanligt hög de senaste två åren. Vi har aldrig fått en prislapp på vad den faktiska kostnaden är/blir. Barnkonsekvensanalyserna lyser med sin frånvaro.

Annons

Valla-Ekebyskolan är långt ifrån den enda skolan i kommunen som under denna mandatperiod erhållit kritik från Skolinspektionen. Det som skiljer är att en del av dessa skolor inte är belägna i city utan är så kallade landsbygdsskolor. Det hade varit klädsamt om Skolinspektionens kritik under innevarande mandatperiod, gällande samtliga kommunala skolor, blivit ”förstasidesstoff” och delgivits allmänheten.

Annons

Ny skolchef på plats innebär att nu ska beslut tas på rätt nivå. Befogenheter och ansvar skall följas åt för att det ska bli en tydlig kultur i den organisation som nya skolchefen leder. Det ligger i chefsrollen att bedöma förmåga och lämplighet bland dem som anställs. En bra rekrytering ger stort mervärde, en mindre bra kan leda till stor skada för såväl kvalitet som ekonomi. Ett tydligt ledarskap, där man även är beredd att ta obekväma samtal, är avgörande för att nya skolchefen skall vara nöjd.

Vi Sverigedemokrater tar Skolinspektionens utfärdade kritik och Skolverkets nyväckta intresse på största allvar. Så även vårdnadshavares, som kontaktar oss. Vi tar det som en värdemätare på hur långt Alliansen kommit med att infria sina vallöften om en ekonomi i balans, resultatet av elever som går ut med godkända betyg samt Liv & Hälsa Ungs rapporter där den psykiska ohälsan bland kommunens elever ökar.

Om något inte fungerar backar man till när det senast fungerade och tar omtag därifrån. Vi vill återinföra elevpengen i samtliga skolformer. Vi vill att elevpengen följer eleven oavsett till vilken skola och när skiftet sker. Vi vill höja statusen för Salabor med erfarenhet, kompetens och utbildning från skolans värld så de faktiskt själva får möjligheten att välja sin egen kommun som arbetsgivare i stället för andra kommuner.

Louise Eriksson (SD)

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan