Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
SBä: Mårten Hemströms (L) svar förbryllar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hanna Westman (SBä) reagerar på Mårten Hemströms (L) senaste debattinlägg.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Mårten Hemströms (L) insändarsvar förbryllar mig en aning. Enligt honom så är Liberalerna för en ändringsbudget och mer pengar till skolan, men vet inte var pengarna ska tas ifrån? Mitt första svar: från annan verksamhet, då ramarna kan förändras, om man verkligen vill prioritera så.

Han påstår även att det var jag som lade fram förslaget om sammanslagning av högstadiet, vilket blir fel, då det beslutet togs 2020 under sittande ordförande. Beslut om förändring i administrationen och att ha en gemensam rektor togs av skolchefen som ansvarar för organisationens utformning. Jag har varken lagt fram ett sådant förslag eller ansett det vara bra med för stora skolor. Oavsett så saknas det lösningar från styret!

Annons

Annons

Problemet är att det saknats rätt resurstilldelning i verksamheten år efter år efter år som nu lett till kvalitetsförsämringar vilket Skolinspektionen upptäckte via försämrade resultat. Något som Salas Bästa sade redan när budgeten antogs och även åren före det. Varken Alliansen eller Socialdemokraterna höll med och sköt ganska skarpt i debatten.

Resurstilldelningen har varit för liten. Prioriteten från övrigt politiskt håll har lagts på att behålla annan verksamhet. Nu ser vi vad detta ger för effekter i verkligheten!

Salas Bästa vill att man gör två saker nu, och det är bråttom!

Det ena är att säkerställa att nuvarande verksamhet får de resurser de måste ha för att klara lagstadgad verksamhet. Därav behöver skolan få mer resurser då nämnden har ett underskott på 12 miljoner kronor i år igen, vilket ger besparingar även nästa år.

Det andra är att man parallellt planerar för den tillväxt som kommer och ser över om förskola och skolans verksamheter har rätt struktur i kommunen och rätt organisation. Man kan inte göra lite antingen eller, eller inget alls som hittills. Lappa och laga och hoppas på bättre tider håller inte längre! Då kommer varken kommunen klara den totala ekonomin på längre sikt eller kvaliteten i skolorna. Risken är överhängande att skolor kan komma att behöva stängas på grund av förelägganden under nästa år eller året efter. Vill man stänga skolor är det rätt väg fram. Man kan då skylla på att Skolinspektionen stängt skolor och att pengarna inte räcker, efter valet!

Annons

Annons

På senaste nämndsmötet i oktober fick jag tyvärr svar på hur Alliansen tänker göra. Enligt skolchefen så har kommunalrådet tydliggjort att det inte blir några förstärkningar till nästa år. Nämnden får inte ens äska medel. Skolan ska därför fortsätta som nu, och fortsätta spara. Det krävs därför att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna stödjer vårt förslag för att rädda Salas skolors framtid. Det har inte skett hittills, men skam den som ger sig!

Hanna Westman (SBä), ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan