Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Jag förstår inte syftet med din insändare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Norrängen där Boklok har planer på att bygga.

Bild: Mats Wikman

Annons

Replik på Eric Thorsell, den 18 december.

Jag föreslår att du, Eric Thorsell, blir betydligt mer påläst för nu är din insändare kantad av okunnighet där jag inte förstår ditt syfte.

Beträffande Norrängen så har vi boende på Berghällsvägen inte fått se något omarbetat förslag då eventuella ändringar fortfarande är ett arbetsdokument. Vi som efterfrågar informationen kan bara konstatera att kommunen inte vill förmedla detta eller vilka synpunkter som påverkat underlaget innan ett kommande samrådsförfarande. Men om du sitter inne med denna information om planerna för Norrängen så bjud in oss till ett dialogmöte. Jag lovar dig, vi kommer!

Annons

För att sedan använda ett populärt uttryck; ”äntligen” så verkar vi vara överens om en sak och det är att åkermark inte skall användas till byggande av bostäder. Därefter så anser jag däremot att du på nytt far i väg med okunskap om dagens maskiner och att åkermarken i Ransta inte brukas aktivt. Dessa okunskaper om lantbrukarna borde vara ett slag i deras ansikte då de brukat sin mark sedan mannatider och gör så än i dag.

Annons

En grov uppskattning är att översiktsplanen vill uppta flera hundra hektar brukad åkermark för bostäder i Ransta. Detta bidrager absolut inte till en ökad självförsörjningsgrad för nuvarande och kommande generationer. Jag föreslår därför att när våren kommer så kan vi tillsammans se när lantbrukarna, med väl fungerande maskiner, förbereder sig för den kommande skörden.

Våra konkreta synpunkter och förslag om Norrängen uppfyller många av punkterna i Agenda 2030 och bidrager därigenom till en hållbar framtid. Med andra ord är du inte heller här uppdaterad. Jag ber dig helt enkelt att lyssna med ditt eget kommunalråd som lyssnat både på våra synpunkter och förslag.

Av din reaktion så förstår jag ämnet är ”politiskt känsligt” men hör gärna av dig så kan vi fortsätta diskussionen och låt oss då starta med vår gemensamma grundsyn. Inga nya bostäder på åkermark.

Rolf-Anders Kindberg

Anmäl text- och faktafel

Rolf-Anders Kindbergs insändare som har bemöts av Eric Thorsell.

Eric Thorsells svar på Rolf-Anders Kindbergs insändare.

Annons

Annons

Till toppen av sidan