Annons

Annons

Annons

Annons

Sala centrum

Debatt
En av landets 30 sämsta skolor

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Amanda Lindblad (S), oppositionsledare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommenterar den senaste kritiken som riktats mot Valla-Ekeby.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Nu kan vi återigen läsa om mycket allvarlig kritik mot skolan i Sala kommun. Den här gången är det högstadiet Valla-Ekeby som blivit en av landets 30 sämsta skolor gällande betygsättning.

Det här är en i raden av allvarliga brister som uppmärksammats under de senaste åren – och som i slutändan kokar ner i den absoluta bristen på politisk styrning av skolan i Sala kommun. Förra året slog Skolinspektionen ner på brister i analyser av studieresultat och trygghet, de konstaterade också att för lite görs för att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningsmålen. Det politiska styret, som består av C, M, KD och L, valde då att föreslå nämnden…att göra ingenting?!

Annons

Annons

Det har funnits stora brister i den politiska styrningen av Sala kommun under många år. Det har länge saknats tydliga vilja att förbättra förutsättningarna för dem som arbetar i skolan och saknats ambition att faktiskt se till att elevernas studieresultat förbättras.

Annexet på Vallaskolan i Sala.

Bild: Mats Wikman

Alla de brister slår i slutändan hårt mot barn och unga i Sala kommun som verkligen behöver en så bra skola som möjligt för att ges förutsättningar inför resten av livet. Vi kan också se hur det bristfälliga politiska styret över skolfrågor slår mot rekrytering och omsättning av lärare, rektorer och annan personal i skolan. Det är helt avgörande för förutsättningarna att kunna förse eleverna med en bra skolgång.

Vi socialdemokrater vill att alla skolor i Sala kommun ska vara bra skolor, både för elever utifrån kunskapsinhämtning, trygghet och studiero – och för lärare och annan personal som en bra arbetsplats.

Vi kan konstatera att det krävs ett nytt politiskt ledarskap i Sala kommun.

Amanda Lindblad (S), oppositionsledare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Annons

I onsdags gick det att läsa i Sala Allehandas papperstidning om kritiken mot Valla-Ekeby.

Annons

Annons

Till toppen av sidan