Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Självklarhet att alla i behov av medicinsk vård ska få det

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det tragiska dödsfallet i arresten borde vara en väckarklocka för att förverkliga en tillnyktringsenhet i Västmanland. Det är en självklarhet att människor i behov av medicinsk vård ska få det. Det ska lika självklart innefatta människor med beroendesjukdom och tillstånd av svår berusning.

Personer som omhändertas av polisen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, befinner sig ofta i en medicinskt riskfylld situation. Tillnyktring hos sjukvården är oftast ett säkrare alternativ än tillnyktring hos polisen. Därför finns i flertalet av landets regioner en tillnyktringsenhet.

Annons

Annons

I maj 2015 beslutade landstingsstyrelsen i Västmanland om inriktning för att få till en sådan tillnyktringsenhet (TNE). I beslutet ingick att avtal skulle tas fram med kommunerna och att lokalplanering skulle påbörjas.

Bild: Arkivbild

Inför att lokalerna för TNE var färdiga, juni 2018, hade regionen inte lyckats rekrytera personal. Att starta en verksamhet med enbart hyrpersonal förkastades. Starten flyttades fram till hösten 2018, men problemen att rekrytera kvarstod och starten flyttades återigen, då till våren 2019. Men fortfarande har tillnyktringsenheten inte öppnat.

Uppstarten har nu dragit ut så länge på tiden att den tidigare ekonomiska uppgörelsen med kommunerna fallit. Dessutom har intresset från kommunerna dalat och en ny lagstiftning är på väg fram gällande huvudmannaskap för beroendevården.

Ett omtag behövs för att få till ett bra samarbete behövs! I den nya överenskommelsen behöver även polisen inkluderas.

Nu är det upp till bevis – hur väl fungerar samarbetet egentligen i Västmanland och då i synnerhet mellan regionen och Västerås stad under Socialdemokraternas, Liberalernas och Centerpartiets ledarskap?

Annons

Se till att tillnyktringsenheten kommer igång! Det handlar om människoliv och om rätten till likvärdig vård oavsett diagnos.

Hans Jansson (V), regionråd i opposition

Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition

Annons

Annons

Till toppen av sidan