Annons

Annons

Annons

Annons

Slitna Kyrkskolan

Debatt
Att skälla på skolbarnens föräldrar är under all kritik

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar på Eric Thorsells insändare om hanteringen kring Kyrkskolan.

Att centerstyret kritiseras för dåliga lokaler och ogenomförda beslut är kanske inte så konstigt eftersom de suttit på makten i kommunen tillsammans med olika konstellationer under lång tid. Vi var själva ett av de partier som försökte samarbeta med dem och vi har varit delaktiga i vissa av de beslut som tagits och efterfrågat andra. Att Centerpartiet nu slår sig för bröstet och säger sig vara den största anledningen till att landsbygden lever och Möklinta och Varmsätra skolor byggs ut är dock direkt oseriöst.

Annons

Det var Socialdemokraterna som la fram förslaget att bygga en helt ny skola i Varmsätra. Centern ville renovera.

Annons

Möklinta skola har det varit total politisk enighet om att bygga ut under de senaste tolv åren, så vilka partier har centern ”drivit frågan hårt” mot? Här är det snarare centerstyrets egen saktfärdighet och andra prioriteringar som försenat åtgärderna.

Klassrum i Åsgården i Möklinta.

Bild: Rasmus Hammarström

Vid förslaget om att göra Åby skola till F-2 (en de facto långsam nedläggning), vände Centerpartiet först efter påtryckningar från föräldrar och andra politiska partier, flertalet artiklar i lokalpressen och juridiska överklaganden.

När ett medborgarförslag inkom angående att rusta upp idrottsplatsen i Kumla Kyrkby för att ge ortens barn en plats till lek och spontanidrott fanns inget intresse hos centerstyret. Idrottsplatsen i fråga har varit eftersatt sedan skolan i Kumla lades ner 2003 – av ett centerstyre.

Allt detta rimmar väldigt illa med att Centerpartiet skulle verka för en levande landsbygd, och allra minst att man skulle satsa på landsbygdens barn. Det som centerstyret tyvärr totalt misslyckats med de senaste åren är att få verksamheten att fungera utifrån de beslut som tagits, då samhällsbyggnadskontoret inte kunnat realisera de budgetar som vunnit laga kraft, vare sig från S eller C. Varje år lämnar förvaltningen tillbaka investeringsmedel för ej utfört arbete. I vissa fall har det saknats personal på inköpsenheten, vilket medfört att det saknats upphandlingar, i andra avseenden har det saknats färdiga utredningar eller färdiga beslut som dragit ut på tiden från styret. De har helt enkelt i vissa fall valt att skjuta på problemet därför att det funnits oklarheter eller ekonomin varit på väg åt hel fel håll och satsats på annat.  

Annons

Annons

Hanna Westman, Salas bästa.

Bild: Ari Korzeniowski

Att styra en kommun är allt annat än lätt, då mycket av de som beslutas också påverkas från statligt håll och EU-direktiv, skogsbränder och pandemier och flyktingmottaganden. Så visst har det varit allt annat än svartvitt, oavsett styre. Men att skälla på föräldrar och personal som är missnöjda därför att deras barn har en arbetsmiljö som är under all kritik, där de har lektioner på handikapptoaletten, anser vi är mer än unket. Att dessutom använda sig av sin spjutspets Thorsell istället för att ledningen själv uttrycker dessa tankar säger en hel del om hur centerstyret i Sala gärna tystar sina kritiker på sidan om.

Låt medborgarna få mer inflytande och mer information istället och ta beslut i rätt tid! Då kommer både verksamheten och kommunen få det bättre!

Hanna Westman (SBä), ledamot i kommunstyrelsen

Magnus Eriksson (SBä), Gruppledare för Salas bästa

Dan Eriksson (SBä), ersättare i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan