Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Så får vi trygghet och studiero på skolorna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

En förutsättning för lärande är en god arbetsmiljö. Det gäller för såväl lärare som elever. Den socialdemokratiska skolpolitiken har dock fullständigt misslyckats på detta område. Lärarnas auktoritet och möjlighet att upprätthålla disciplin i klassrummen har medvetet monterats ner. Som en följd av detta har skolan blivit alltmer stökig och våldsam. Samtidigt kan vi se oroväckande resultat i olika internationella kunskapsmätningar och att en allt för stor andel av eleverna går ut med ofullständiga betyg. Den socialdemokratiska flumskolan är på väg att besegra kunskaps- och bildningsskolan.

Sverigedemokraterna har lyft problematiken och lagt fram förslag på området flera gånger genom åren, dock utan någon som helst respons från övriga partier. När regeringen nu går fram med en proposition om trygghet och studiero, är det både för lite och för sent. Att skruva lite nödtorftigt på lagstiftningen och lägga fram lättmjölksåtgärder är Socialdemokraternas signum.

Annons

Annons

För att på allvar åtgärda problem med våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar, vilka blivit allt vanligare i den svenska skolan, krävs det åtgärder som förändrar på djupet.

Richard Jomshof, Patrick Reslow och Magnus Edman, samtliga från Sverigedemokraterna, skriver om trygghet och studiero i skolmiljön.

Bild: Ari Korzeniowski

Årtionden av mångkulturalism, massinvandring och islamisering har skapat ett hårt, kallt och segregerat samhälle. Eftersom skolan är en spegelbild av det omgivande samhället, är det där vi hittar huvudförklaringen till segregationen och många av problemen i skolan. Åtgärder behövs därför på detta område.

En stor del av problematiken står att finna i kommunaliseringen av den svenska skolan. Därför är det av största vikt att vi inför ett statligt huvudmannaskap. Dels för att säkerställa en mer rättvis resursfördelning, dels för att det behövs tydliga nationella ordningsregler och riktlinjer i skolan. Dessa ordningsregler, vilket inkluderar ett tydligt mobilförbud, ska skrivas in i skollagen. Då kan vi också i högre utsträckning än i dag garantera en skola där alla elever vet vad det är för regler som gäller och att de är lika för alla.

Lärarna behöver större befogenheter att upprätthålla studiero. Elever som inte hörsammar tillsägelser ska flyttas till jourklass eller jourskola tills de uppför sig väl och bedöms kunna återgå till vanlig klassrumsundervisning. Någon tidsbegränsning ska inte finnas. För särskilt våldsamma elever ska särskilda pliktskolor inrättas där fokus, förutom studier, ska ligga på normer och värderingar. Detta för att säkerställa att dessa elever får hjälp med att hantera sina problem samtidigt som övriga elever får en trygg, säker och lugn skolmiljö. Vi måste arbeta för en skola som genomsyras av sammanhållning, respekt och en djupare förståelse för vårt kulturarv, våra gemensamma normer och värderingar.

Richard Jomshof (SD), skolpolitisk talesperson

Patrick Reslow (SD), gruppledare i utbildningsutskottet

Magnus Edman (SD), gruppledare Sala

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan