Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Salabostäder: Vi renoverar för att klara morgondagens krav

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bernard Niglis, vd för Salabostäder.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Svar på insändaren från Lars Öberg (HGF).

Lars Öberg ingår själv som en del i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi betalar alltså Hyresgästföreningen för att arbeta med boinflytandefrågor tillsammans med oss (150 000 kronor för 2022).

Annons

Annons

Att boinflytande ska innebära direkt inflytande i styrelsen, eller automatisk rätt för Hyresgästföreningen att träffa styrelsen, är inte något som är reglerat någonstans. Styrelsen i ett aktiebolag agerar opolitiskt även om den i vårt fall är politiskt vald. Förvaltningens (mitt) ansvar som vd och styrelsens ansvar är att se till bolagets bästa. Det följer av aktiebolagslagen, oavsett om vi är ett allmännyttigt bolag eller inte. Självklart förhåller vi oss till det som gäller för allmännyttan och även till ägarens önskemål som vi får via ägardirektiv.

När det gäller våra renoveringar så tror jag inte att Lars har samma syn på boendet som de nya hyresgästerna på bostadsmarknaden har. Vi försöker renovera för att även klara dagens och morgondagens krav, eftersom våra lägenheter inte kommer att totalrenoveras igen de närmaste 20-40 åren. Bland våra nya hyresgäster finns inte många som uppskattar 60-talsstandard. Våra yngre hyresgäster vill ha låg hyra, vilket är begripligt, men de vill också ha en hög standard vilket är oförenligt med en låg kostnad. Därför renoverar vi med nya kök och nytt badrum men utan lyx, just för att erbjuda ett bra boende till så låg kostnad det går.

Våra renoveringar är inga lyxrenoveringar och har inte varit det de senaste 10 åren sedan jag tillträdde. Att kalla det för ”renovräkning” stämmer inte alls med vår syn på det, eftersom vi är måna om att hjälpa våra hyresgäster som inte klarar den nya hyran till andra alternativ. Att kostnaden ändå blir hög för de boende har Lars rätt i, men det är ett större problem än vi som lokala parter kan råda över. Här borde fokus ligga på att påverka den skillnad som råder på bostadsmarknaden mellan hyrt och ägt boende och det är beslut som tas på riksnivå alltså inte på den lokala nivån.

Bernard Niglis VD, Salabostäder AB

Annons

Annons

Till toppen av sidan