Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Svårt för boende att få inflytande hos Salabostäder

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Carola Blank, Ari Korzeniowski

Annons

Vårt allmännyttiga bostadsbolag här i Sala, Salabostäder AB, ägs till 100 procent av Sala kommun. Uppgiften är naturligtvis i första hand att se till att det finns ändamålsenliga, trygga och trivsamma bostäder till rimliga priser för människor här i staden. För detta finns en del övergripande lagar och förordningar, kommunens ägardirektiv samt ett boinflytandeavtal mellan Hyresgästföreningen och Salabostäder. Dessutom har vi i Hyresgästföreningen återkommande förhandlingar om hyresnivåer och andra möten med Salabostäder vars syfte är att tillvarata de boendes intressen.

Ambitionerna att hyresgästerna ska ha ett verkligt inflytande på sitt boende är, och har varit, svåra att infria beroende på i huvudsak två förhållanden:

Annons

■ Salabostäders förvaltning har inriktning att i första hand se till bolagets lönsamhet och beståndets kvalitet, som inte alltid är i samklang med de boendes behov och krav.

Annons

■ Salabostäders styrelse är alldeles för passiv vad gäller de boendes och bostadssökandes behov. Man lever helt enkelt inte upp till gällande regelverk, ägardirektiv och boinflytandeavtal. Styrelsen är till och med ovillig att träffa Hyresgästföreningen för att ventilera de här frågorna.

Det här leder inte sällan till att de boendes behov och krav hanteras arrogant och nonchalant. Och att man inte har framförhållning och beredskap då någonting händer.

Som nu, exempelvis, då vi fick två till tre decimeter snö under ett dygn för en vecka sedan. Att man då låter ploga så att det blir höga snövallar framför husentréerna. Det försvårar, för vissa till och med omöjliggör, framkomligheten och vittnar om arrogans och usel beredskapsplanering. Alla har förståelse för att vädrets makter kan göra det svårare för fastighetsskötseln. Men det gäller naturligtvis att inte göra det än svårare genom att inkapsla de boende med snövallar.

Detta är ett exempel på en mindre olägenhet som bolaget orsakar sina kunder. Mycket värre är de icke reparerbara skador man åstadkommer genom så kallade renovräkningar. Dyrbara renoveringar av fastighetsbeståndet, nu under några år på Åkraområdet, som leder till hyreshöjningar som tvingar människor att flytta från ett kärt område där man bott kanske under flera decennier. Så, uppryckt med rötterna kan man förlora all trivsel. Kanske sin identitet eller tappa sugen totalt och tyna bort. Det måste vara ett prioriterat intresse, inte bara för hyresgäster, utan för oss alla – att verkligen undvika detta!

Annons

Eller vad tycker du som läsare?

Fråga lokalpolitikerna hur de ställer sig till en mer boendevänlig utveckling här i Sala. Är dom ovilliga att byta ut styrelsen på vårt allmännyttiga bostadsbolag? Eller kan och vill de stuva om och ge Hyresgästföreningen möjlighet att i varje fall diskutera med Salabostäders styrelse, så att vi kan visa på följderna av ett haltande boinflytande?

Lars Öberg, förhandlingsdelegationen på Hyresgästföreningen Sala/Heby

Till toppen av sidan