Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Vår inställning leder till utveckling och välmående

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik till Vänsterpartiets insändare den 25 april.

Bild: Tom Wall

Det är glädjande att vårt engagemang för skolan har väckt Vänsterpartiet från sin törnrosasömn. Oss veterligen har vänsterpartiet dock lyst med sin frånvaro när det gäller skolfrågor i Sala kommun hela denna mandatperiod. Inga motioner eller övriga initiativ gällande skolan har varit på tapeten från Salas vänsterparti.

Annons

Vi sverigedemokrater har däremot både genom ett flertal motioner samt budgetförslag lyft fram att vi vill satsa och ge extra resurser till de elever som har olika behov av extra stöd, bland annat NPF, där vänsterpartiet dock valt att inte stödja detta. Så vi satsar på Salas skolor, till skillnad från Vänsterpartiet.

Annons

Det är vidare underligt att måla upp oss som hatiska mot Socialdemokraterna och deras ideologi, när vi exempelvis hösten 2020 valde att rösta på Socialdemokraternas budget i Sala kommun. Det är dock långt ifrån ovanligt att Vänsterpartiet och deras företrädare kastar epitet och anklagelser vilt omkring sig, särskilt gentemot oss. Vi har inga problem med socialdemokratisk ideologi. Däremot har vi en annan sådan, vilket är naturligt då vi är olika partier med olika mål och syn. Det är grunden för en bred demokratisk spelplan.

Magnus Edman, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sala.

Bild: Rasmus Hammarström, Tom Wall

Hade man i Vänsterpartiet tagit sig tid att faktiskt ta reda på vad vi vill så hade man ganska snabbt kunnat se att vi har mycket likheter i vår politik. Vi vill också se ett statligt huvudmannaskap för skolan samt extra satsningar och stöd till elever med funktionsvariationer med mer. Däremot tror vi inte på att endast ekonomiskt stöd till skolan ger lugn och ro.

Ett problem som vi faktiskt behöver och måste våga se över är språkförbistringar som i sin tur leder till oroliga elever och stökiga klasser. Vi behöver se till att språkkunskaperna är så pass goda hos elever med annat modersmål att dom kan ta till sig av den ordinarie svenska utbildningen. Vidare måste vi även ta offrens parti vid mobbing och trakasserier. Stökiga elever skall omplaceras för att inte störa skötsamma elever och för att främja en god studiero samt arbetsmiljö för lärarkåren.

Annons

Annons

Gällande kritiken att vi motsätter oss mångkultur så är det inte sant. Däremot motsätter vi oss mångkulturalism vilket är två skilda saker. Mångkultur är en naturlig del av samhället och världen i stort. Att ta del av andra kulturers musik, mat, mode, konst, historia med fler är en sak vi gör varje dag och att det är något som berikar oss tvivlar ingen på. Att däremot, som mångkulturalism innebär, sakna en majoritetskultur och istället inhysa alla kulturer likvärdigt med alla deras inneboende kulturella skillnader samt inte stävja sådant vi finner går emot vårt sätt att leva, är sannerligen inte eftersträvansvärt.

Det vi ser när vi låter detta bli verklighet är rotlöshet på grund av avsaknad från en stark majoritetskultur, segregation och uppdelade parallella samhällen, patriarkala strukturer och motsättningar med ett vi och dom tänkande. Det vill säga, mycket av det som Vänsterpartiet säger sig vara emot. Er metod skapar problem medan en sund inställning till mångkultur, vilket vi innehar, snarare leder till utveckling och ett välmående samhälle.

Magnus Edman, gruppledare SD

Joel Liljekvist, ledamot SD

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan