Annons

Annons

Annons

Salas dyra investeringar

Debatt
Alliansen, ta nu chansen som vi i oppositionen ger er!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Johanna Ritvadotter (V), Ingela Kilholm Lindström (MP), Ulrika Spårebo (S), Hanna Westman (SBä) och Magnus Edman (SD).

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Att Sala kommun länge har brottats med dålig ekonomi borde vara välkänt vid det här laget. Så har det varit sedan 2018 och några större krafttag från alliansstyret har vi inte sett under mandatperioden för att kommunen ska få en stark och stabil ekonomi.  I SA den 2 maj redovisades den kommande investeringsplanen och den skogsförsäljning som alliansen förespråkar.  

Vi kunde också läsa att Kommuninvest (kommunens låneinstitut) inte rekommenderar kommunen att låna mer pengar på grund av den osäkerhet som råder på räntemarknaden. Det är helt rätt, det Anders Wigelsbo dock missar att säga är att kommunen inte får låna så mycket mera pengar då Sala är en kommun som de senaste åren haft svaga resultat, redan är högt belånad och med en ekonomi som inte bedöms vara stabil. Lånade pengar ska också betalas tillbaka.

Annons

Annons

Det vi i oppositionen ställer oss mycket kritiska till när det gäller skogsförsäljningen är hur processen har hanterats. Allt har skett i helt fel ordning. På kommunstyrelsen den 4 maj ska det fattas beslut om en investeringsplan som till stor del bygger på den skogsförsäljning som nu delar alliansstyret och oppositionen och som skulle generera 115 miljoner kronor till Sala kommuns kassa. Redan innan sommaren skall kommunen fatta beslut om själva skogsförsäljningen där vi som tillhör oppositionen saknar viktig information och underlag för att kunna fatta ett sådant beslut.

Vi delar inte Anders Wigelsbo uppfattning om att oppositionen är väl informerad. Hade Anders Wigelsbo och alliansen velat få till stånd en skogsförsäljning så hade de kunnat informera om detta på ett av de sammanträden där alla partier finns representerade, till exempel kommunstyrelsens ledningsutskott. Alliansstyret hade kunnat göra det i god tid innan själva investeringsplanen skulle antas. Att meddela att varje parti kan vända sig till kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo för information känns varken trovärdigt eller demokratiskt. Vad är det som gör att inte alla partier kan få samma information vid samma tillfälle och ställa de frågor som behövs för att fatta ett principiellt viktigt beslut som denna skogsförsäljning faktiskt är. 

Annons

Att säga att det är för att ge oppositionen tid blir bara urfånigt. Nu ger vi istället Anders Wigelsbo (C) och alliansen en möjlighet att rätta till hela beslutsprocessen vilket innebär att vi kommer att föreslå att ärendet återremitteras eftersom investeringsplanen bygger på skogsförsäljningen. 

En eventuell skogsförsäljning bör hanteras före innan investeringsplanen beslutas och vi från oppositionen har också ställt som krav att alla partier ska delges samma information och underlag inför beslut. Idag saknas både information och underlag för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt för invånarna i Sala kommun.

Ulrika Spårebo (S), Johanna Ritvadotter (V), Ingela Kilholm Lindström (MP), Magnus Edman (SD) och Hanna Westman (SBä)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan