Annons

Annons

Annons

Sala

Läsartext
Rotary Sala bevakar hur kriget drabbar både Ukraina och oss

Under de senaste veckorna har en rad föreläsare medverkat under temat Ukraina vid de lunchmöten som Rotary Sala genomför på tisdagar vid Gillet 6 i Sala.

Text

Detta är en läsartext.

Mats Wikman visar SA:s framsidor under de senaste veckorna.

Annons

Senast i raden av dessa föreläsare var Sala Allehandas chefredaktör Mats Wikman. Han inledde med att demokrati och pressfrihet är begrepp som hör ihop.

Sedan Rysslands anfall på Ukraina inleddes den 24 februari har Sala Allahanda ingående bevakat händelseförloppet. Det framgår mycket tydligt av tidningens alla framsidor som han kommenterade och visade vid lunchmötet. Många bilder från förödelsen i flera av Ukrainas städer visades av Mats som genom sin tidigare bakgrund hade intressanta exempel från oroligheter och krigföring i Burma och Vietnam.

Journalistik är avgörande för att i text och bilder visa vad som sker. Han kommenterade även det Pressfrihetsindex från år 2021 som visar att de Nordiska länderna ligger mycket högt:  1) Norge, 2) Finland och 3) Sverige. Ukraina ligger på plats 97 och Ryssland på 156.

Annons

Annons

Mats redogjorde även för de donationer som Bonnier News svarat för samt Tidningsutgivarna i Sverige och Ukraina Media Fond som skapats av Bonniers för stöd till Ukraina. Totalt omfattar dessa donationer 8 miljoner kronor.

Ukraina-temat inleddes under mars månad av kommunchef Daniel Holmvin, som då redogjorde för hur kommunen förbereder ett stabsläge och mottagandet av de flyktingar från Ukraina som väntas komma. Många anställda i kommunen är beredda att medverka för att lösa alla de frågor och åtgärder som kommer nu och framgent.

Tidigt kring detta tema medverkade Elin Bjarnhagen som är beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef vid Sala kommun. Hon har vid två lunchmöten redogjort för de konkreta förberedelser som kommunen och de större företagen i Sala står inför. Elin Bjarnhagen  har en mycket värdefull erfarenhet från flera delar av försvarsmakten som kommer väl till pass i vår nuvarande situation.

En angelägen fråga är hur vårt lokala näringsliv påverkas och i vilken omfattning företagen och anställda drabbas på grund av Rysslands angrepp på Ukraina. Mot denna bakgrund medverkade platschefen Jonas Eberhardsson vid Metso-Outotec, som har 250 anställda i Sala.

Han gav en mycket intressant redogörelse med nuvarande och kommande påverkan med många fakta. I både Ryssland och Ukraina har Metso-Outotec kunder som nu inte kan ta emot leveranser från Sala.

Sala kommuns säkerhetsskyddschef Elin Bjarnhagen och Rotary Salas president Henrik Lindley.

Annons

Samtidigt kommer både komponenter och insatsvaror från underleverantörer till Sala som inte kan monteras och levereras vidare. Order som sägs upp och därmed leveranser som inte genomförs i kombination med insatsvaror som skall betalas drabbar företagets likviditet i allt större omfattning. Och hur kommer det att se ut om en eller några månader? Hur det kommer att påverka produktion och sysselsättning på sikt är en angelägen fråga.

Annons

När det gäller den areella näringen som är betydande i kommunerna Sala och Heby är mycket större än riksgenomsnittet. Ösby Naturbruksgymnasiums rektor Börje Andersson hade en intressant redogörelse för skolans verksamhet och hur lantbrukssektorn påverkas genom mycket höga dieselpriser och elkostnader. Gödning och foder samt andra insatsvaror har också ökat.

Det är mycket intressant att erhålla mer information om hur vårt näringsliv i Västmanland drabbas i nuläget och framöver. Det kommer Katrin Lahed som är regionchef vid företagsorganisationen Svenskt Näringsliv att presentera vid ett kommande lunchmöte.

Att ekonomiskt stödja de drabbade i Ukraina var ett mycket tidigt initiativ som togs från Rotary i Sverige. Rotary i Sala, som är en mycket aktiv förening med sina 40-talet medlemmar, var inte sena att bidra med medel.

Under en månad lyckades Rotary Sala samla in 37 050 kronor bland klubbmedlemmarna. Rotaryklubben i Sala lägger till 37 000 kronor och helheten dubbleras av Akelius Foundation. Det betyder att 148 100 kronor gör nytta hos Unicef och UNHCR.

Anders Fläcke

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan