Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Liberalerna driver på idrottens utveckling

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idrotten har en självklar plats i Västmanland. Civilsamhällets ideella engagemang har skapat en levande idrottsrörelse som ger meningsfulla sammanhang till våra barn och unga, men också vuxna. Som ansvariga för den regionala utvecklingen behöver regionen engagera sig i idrottsfrågorna. Av den anledningen av regionfullmäktige nyligen beslutat om en regional idrottsplan.

Ett av Liberalernas vallöften 2018 var framtagandet av en regional idrottsplan. Vi är glada över att ha kommit i mål med det och ser fram emot verkställandet av detta beslut. Men vi beklagar att inte alla partier delar vårt engagemang för idrotten. Kristdemokraterna valde att ställa sig vid sidan och yrkade avslag.

Idrotten är en samhällskraft som bidrar till bland annat folkhälsa och integration. Alla i kontakt med idrotten kan vittna om hur den engagerar och förenar människor oavsett bakgrund. Trots det får idrotten ibland stå tillbaka när samhällsutvecklingen fortsätter och utrymmena krymper för föreningar som möjliggör aktiva liv för våra barn och unga. Det måste vi bryta.

Annons

Annons

Vi vill att både breddidrott och elitidrott ska utvecklas. Fler bra idrottsanläggningar behövs i hela länet. Samtidigt vill vi se till att det finns goda möjligheter till spontanidrott. Det ska inte vara brister på träningstider för idrottsföreningarna. Barnen ska inte behöva träna alldeles för sent på kvällen för att det är så svårt att hitta en ledig plats. Parasporten ska ges bättre förutsättningar. Vi vill ge ännu bättre möjligheter för idrott i stället för att sitta inne eller röja runt på torget.

Agne Furingsten (L), regionråd med ansvar för kultur och folkbildning.

Bild: Niklas Storm

När vi liberaler tog initiativet till att arbeta fram en regional idrottsplan var några saker viktiga. Vi ville stimulera fler personer till att röra på sig spontant, men också organiserat. Vi ville stimulera till att man skulle ge idrotten större uppmärksamhet när man planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi ville stimulera till en ökad samverkan inom Västmanland för att få hit större idrottsevenemang. Allt detta finns med i den regionala idrottsplanen.

Kristdemokraterna gömmer sig bakom en diskussion om “dokumentstruktur” istället för att sluta upp bakom idrottens utveckling i Västmanland. Istället för att inta en konstruktiv hållning och tillvarata denna möjlighet till att ge idrotten politisk uppslutning, väljer man att fokusera på annat. Vi beklagar det.

Liberalerna prioriterar däremot idrotten i Västmanland. Vi kommer fortsätta driva på för att alla barn och unga ska ha möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid, att elitidrotten som västmanländsk identitetsskapare har goda förutsättningar. För oss är det en självklarhet i det liberala samhällsbygget.

Agne Furingsten (L), regionråd med ansvar för kultur och folkbildning

Annons

Annons

Till toppen av sidan