Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Ett friskare län med folkbildningen

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Det vi gör leder till stora samhällsvinster på både kort och lång sikt", skriver styrelsen för Västmanlands länsbildningsförbund

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Västmanland har stora utmaningar när det gäller både den fysiska och psykiska hälsan. Ungdomarna mår sämre, framför allt unga tjejer. Människor rör sig inte i tillräckligt stor utsträckning, vi äter fel och stressar för mycket. Många tar sin tillflykt till alkohol, droger, tobak eller spel för att orka med tillvaron.

Här behöver hela samhället hjälpas åt för att vända den negativa utvecklingen. Mycket handlar om förebyggande och stödjande insatser. Även om inte folkbildningen har ett uttalat uppdrag att främja folkhälsa är det en stor och betydelsefull del av det vi gör. Det kan handla om kamratstödjare som stöttar varandra för att de inte ska falla tillbaka i missbruk (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet), målarkurser för långtidssjukskrivna som använder sig av konsten för att uttrycka sina känslor (Folkuniversitetet), samtalsgrupper för seniorer (Studieförbundet Vuxenskolan), körsång för daglediga (Bilda), och inte att förglömma alla de organisationer som samlar patienter och personer med olika funktionsnedsättningar, många av dem som medlemmar hos t ex ABF.

Annons

Annons

Tack vare Ibn Rushds bildningsinsatser har fler människor i områden med låg vaccinationsgrad vaccinerat sig och lärt sig mer om Covid-19. Utrikesfödda familjer inspireras till bättre matvanor i cirkeln Sunda barn hos Studiefrämjandet. Hos Kulturens har människor på flykt fått hjälp med att hantera en stressande och oviss situation genom att delta i teaterföreställningar. Idrottsrörelsen bidrar med mer än det fysiska idrottandet. Inom RF-SISU kan deltagarna lära sig allt från kostens betydelse till hur man tejpar en stukad fot. I Sensus samtalscirklar diskuteras ämnen som amning, långtidscovid och psykisk livräddning. Medborgarskolan lär ut grunderna i hjärt- och lungräddning.

Tärna folkhögskola.

Bild: Rasmus Hammarström

Även länets folkhögskolor bidrar till en bättre hälsa hos länets invånare. Tärna folkhögskola har en uttalad friskvårdsprofil där deltagarna bland annat kan utbilda sig till stresspedagoger och massageterapeuter. Personer som kan ha haft svårigheter inom det traditionella utbildningssystemet får tillbaka tron på sig själva hos Västerås folkhögskola. Unga kvinnor, ofta med psykisk ohälsa, återfinner sin mentala balans på hästryggen (Hästsportens folkhögskola).

Att ha en meningsfull fritid och vara en del av ett sammanhang är oerhört viktigt för det allmänna välbefinnandet. Det visade sig inte minst under pandemin när en stor del av studiecirklarna ställdes in, och deltagarna förlorade rutiner och gemenskap. Även om studiecirkeln i sig kanske inte handlar om hälsa är det rena friskvården att träffas några timmar, fika och ägna sig åt det man brinner för.

Annons

Annons

Det vi gör leder till stora samhällsvinster på både kort och lång sikt. Vi kompletterar det som sker inom regionen och kommunerna, och växlar upp medlen vi får från det offentliga med våra ideella krafter. Men det sker inte av sig självt. Därför krävs det ett fortsatt långsiktigt stöd till folkbildningen.

Styrelsen för Västmanlands länsbildningsförbund

Maria Engelfeldt, Folkuniversitetet

Eva-Marie Rasmusson, ABF

Joakim Öhrndalen, Studieförbundet Vuxenskolan

Lars Forsmark, Västerås folkhögskola

Karin Ekstedt, Studiefrämjandet

Kristin Pleick, RF-SISU

Josefin Nyström, Ibn Rushd

Jenny Jogensjö, Tärna Folkhögskola

Roger Karlsson, Bilda

Eva Lundqvist, Hästsportens folkhögskola

Madeleine Landhage, Medborgarskolan

Irja Convalius, NBV

Peter Thederan, Sensus

Margareta Abelli, Kulturens

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan