Annons

Annons

Annons

Annons

Salas dyra investeringar

Debatt
Skogsförsäljningen – Alliansens stora misslyckande

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sala kommun står inför oerhört stora investeringar de kommande åren. Underhållet av kommunens fastigheter är rejält eftersatt och det råder akut brist på ändamålsenliga lokaler för skolan. Flera nya skolbyggnader behöver byggas omgående. Ett badhus och simhall, som sedan flera år tillbaka inte längre fungerar, behöver ersättas med ett nytt. Även äldreboende behöver planeras. Kommunen har idag inte tillräckligt med ekonomiska medel för att finansiera detta.

Kommunens totala investeringsbehov är beräknat till över 1 miljard kronor. Kommunens möjligheter att låna är mycket begränsat och det lilla utrymme som finns kommer inte att räcka till det behov kommunen har. Kommunens ekonomiska situation är oroväckande och har så varit under en längre tid. Kommunen har även tunga borgensåtaganden till de kommunala bolagen.

Annons

Annons

Amanda Lindblad (S) och Ulrika Spårebo (S).

Bild: Rasmus Hammarström

Alliansstyret har nu börjat med panikförsäljningar av kommunens tillgångar och fastigheter för att kunna betala för investeringarna. En del av detta är försäljning av drygt tusen hektar skog som kommer att inbringa 115 miljoner kronor. Frågan om en skogsförsäljning har varit uppe flera gånger tidigare, men då har kommunen lyckats hitta andra sätt att få fram pengar. Nu saknas alternativ.

Vi socialdemokrater har alltid tidigare varit emot att sälja av kommunens skogsinnehav men har i nuvarande läge insett att det inte finns några andra alternativ för att klara skolans akuta behov av nya lokaler. Alliansstyret har styrt kommunen rakt in i en ekonomisk återvändsgränd, och det finns inga andra utvägar - vilket är mycket olyckligt.

Det saknas andra alternativ för att klara investeringarna och vi tvingas därför släppa igenom alliansstyrets nödlösning med att försälja delar av skogsinnehavet. Behoven är så stora att det annars skulle krävas en skattehöjning på minst tre kronor (!) vilket är ett fullkomligt orimligt alternativ.

"Det är mycket olyckligt att Alliansstyret försatt Sala kommun i denna trängda situation där det enda alternativet för att klara välfärden på sikt är att sälja av det kommunen har av värde".

Bild: Mats Wikman

Annons

Att skola, förskola och äldreomsorg har lokaler att bedriva sin verksamhet måste prioriteras. Dagens situation innebär en fullkomligt ohållbar arbetsmiljö inom flera olika verksamheter. Det måste åtgärdas snarast.

Annons

Vi vill understryka att den kvarvarande skogsmarken, som kommunen äger ska vara i fortsatt kommunal ägo och att den ska förvaltas på ett sådant sätt att den ger intäkter till kommunen och ger invånarna höga natur-och rekreationsvärden. Vi har dessutom ställt hårda krav för att kunna gå med på beslutet om försäljning av delar av skogsinnehavet. Att kommunens invånare fortsatt kan använda skogen för rekreation som tidigare och att allemansrätten fortsatt ska gälla de delar som försäljs.

Ösby Naturbruksgymnasiums möjlighet att bedriva skogsbruksutbildning ska inte inskränkas. Bibehållna Jakt- och fiskerättigheter för jaktlag och allmänhet är en annan viktig del för att tillstyrka köpet. Liksom att tydliga nyttjanderättsavtal säkerställs och att kommunens gällande skogsbruksplaner fullföljs.

Det är mycket olyckligt att Alliansstyret försatt Sala kommun i denna trängda situation där det enda alternativet för att klara välfärden på sikt är att sälja av det kommunen har av värde.

Ulrika Spårebo (S)

Amanda Lindblad (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan