Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Ett mycket osäkert ekonomiskt läge – dags att bryta den negativa spiralen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rådhuset i Sala.

Bild: Mats Wikman

Annons

Omvärlden befinner sig i ett osäkert läge. Samhället i stort påverkas likväl som den enskilde. Att ekonomin också påverkas har nog inte undgått någon. Räntenivåer som vi inte sett på 30 år. Putinpriser på mat och bränsle. Var och en av oss ser kostnaderna för vår veckohandling öka trots att vi inte handlar mer. Det har varit dyrt att värma huset i vinter och det är dyrt att ta bilen till jobbet. I Sala kommun har vi sedan innan också ett sämre ekonomiskt utgångsläge. Nu är det mycket viktigt att lägga en ansvarsfull budget som ger förutsättningar för skolan och äldreomsorgen både nu och i framtiden.

Annons

Stora ekonomiska underskott under 2018 och 2019 räddades av höga statsbidrag från regeringen under pandemin. Behoven av att förstärka varsamheterna i välfärden är stora. Sala ligger på plats 277 av 290 som skolkommun och sjuktalen inom äldreomsorgen visar ett skriande behov. Samtidigt upplever många att kommunen drar isär och att ett arbete behövs för att öka tryggheten.

Annons

Det ekonomiska läget är så pass illa att en försäljning av en fjärdedel av kommunens skog just har drivits igenom. Vi fick släppa igenom den då det helt enkelt saknas andra alternativ för att klara av de enorma investeringsbehov som kommunen har. Alliansen har styrt Sala kommun rakt in i en ekonomisk återvändsgränd. Skogsförsäljningen räcker inte. Nu lyfter styret förslag om att sälja olika fastigheter också, och det kommer inte heller räcka. Den bristande ekonomiska kontrollen har tvingat fram dessa nödlösningar. Vi måste värna mycket bättre om Salas förskolebarn, elever och lärare som idag måste vistas i undermåliga lokaler.

Amanda Lindblad, kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna. Foto: Privat

I denna tid lägger vi socialdemokrater fram ett förslag till budgetdirektiv där vi lägger tonvikten av resurserna på förskola, skola och äldreomsorg. Vi gör en ansvarsfull uppräkning av de olika ekonomiska förutsättningarna. Till skillnad från styret så avstår vi från att göra fantasiuppräkningar som skapar ett fiktivt ekonomiskt utrymme som i slutändan leder till svaga resultat, en svag ekonomi och återigen bristande förutsättningar att bytta de nya förskolor, skolor och badhus som vår kommun behöver.

Annons

Det är upp till politiken att skapa förutsättningar för vår gemensamma välfärd. Det är tydligt för oss att den negativa spiralen som kommunen befinner sig måste brytas.

Tillsammans kan vi göra vårt Sala bättre.

Amanda Lindblad (S), kommunalrådskandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan