Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Inga moderna språk för årskurs 6 – ett brott mot skollagen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Sala kommun bryter mot skollagen. Undervisning i moderna språk utförs nämligen inte som den ska i hos oss, det vill säga från årskurs 6. Därför yrkade jag redan på februarinämnden i år på att även eleverna i årskurs 6 ska få den undervisning som de har rätt till enligt lag. Eleverna i Sala är inte mindre värda än andra elever, och det ska inte vara var man bor som avgör vilken undervisning man får. För mig var det en självklarhet att kräva en omedelbar förändring av Salas modell redan i februari. Samtliga övriga partier röstade nej till mitt krav: S, C, M, SD och SBä. De tyckte alltså inte att våra elever i årskurs 6 ska ha den rättigheten.

Det är inte bara jag som har beklagat mig. Efter det har även Skolinspektionen kritiserat Sala kommun för att vi inte ger åk 6-eleverna undervisning i moderna språk. Här är det frestande att säga ”vad var det jag sade?”, och den frestelsen tänker jag falla för. Skolinspektionen skrivet ett beklagligt: ”inga elever i årskurs 6 har getts betyg i ämnena franska, spanska eller tyska i juni 2021. Samtliga elever har i stället läst ämnet engelska på de timmar som i timplanen lagts på ämnet språkval i årskurs 6.” Skolinspektionen fortsätter med att påtala att detta är en brist som måste rättas till.

Annons

Annons

"Samtliga övriga partier röstade nej till mitt krav: S, C, M, SD och SBä. De tyckte alltså inte att våra elever i årskurs 6 ska ha den rättigheten", skriver Mårten Hemström (L).

Bild: Rasmus Hammarström

Sala kommun bryter alltså mot skollagen, men resten nämnden valde ändå att rösta nej till mitt krav på att vi ska börja följa den. Moderna språk är jätteviktigt. Barns hjärnor är effektiva på att lära sig språk. ”Såväl genomförda intervjuer som forskning tyder på att yngre elever har en högre motivation inför att lära sig ett nytt språk”, står det i rapporten Språkval i mellanstadiet från Skolverket (2021). ”Elever som börjar läsa språkval i årskurs 6 får i genomsnitt något högre betyg i årskurs 9, än de som började i årskurs 7”, fortsätter rapporten.

Efter Skolinspektionens kritik mot Sala kommun, har jag upprepat mitt krav. På utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möte den 17 maj 2022 lade jag åter fram mitt krav på att kommunen omgående ska börja undervisa i moderna språk så som lagen kräver, det vill säga från årskurs 6. Mitt yrkande var ”att undervisning i moderna språk bedrivs från åk 6 från och med ht 2022”. Något annat var inte tänkbart för mig, men i stället blev beslutet att utreda och redovisa hur man vill göra med elevernas moderna språk ”så snart det är praktiskt möjligt”. Det kan alltså ta flera år!

Det är jätteviktigt att ni röstar på Liberalerna om ni vill ha en skolpolitik värd namnet, för så här ser det ut ofta.

Mårten Hemström (L), gruppledare för Liberalerna i Sala, vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sala

Annons

Annons

Till toppen av sidan