Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Slopa fribeloppet i CSN

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mikael Andersson Elfgren, regionråd i opposition (M)

Bild: Sara Höglund

Annons

Under pandemin har det gjorts förändringar som syftar till att underlätta för studenter att jobba extra under studietiden för att täcka upp det ökade behovet av personal i vården. Detta genom att tillfälligt avskaffa fribeloppet i CSN. Denna ändring är tyvärr tillfällig och upphör nu den 30 juni. Det är bara att beklaga. Erfarenheterna från pandemin har belyst vikten av denna reform, och även framöver kommer det finnas ett stort behov av personal inom hälso- och sjukvården som kan jobba extra. Sveriges läkarförbund student har tidigare varnat att ett återinfört fribelopp kan medföra att färre studenter går in och tar arbetspass. Konsekvensen blir att arbetspass på kvällar, helger och semesterperioder som hade kunnat bemannas av studenter i stället får hanteras genom övertid eller hyrpersonal.

Annons

Annons

Att återinföra systemet med fribelopp minskar incitamentet för studenter att jobba och skickar signalen att studenterna ska begränsa antalet timmars extrajobb, åtminstone om man ser till hur det påverkar privatekonomin. Det medför negativa effekter där studenter, vars insatser hade kunnat stärka vårdens personalförsörjning, många gånger uteblir. Det är en förlust för studenterna, regionen och skattebetalarna.

Fribeloppet borde slopas helt så att fler får möjlighet att arbeta under sin studietid och på så sätt få in en tidigare fot på arbetsmarknaden, avlasta vården och bidra till det gemensamma. Det minskar även oron för studenter som i många fall måste räkna ned till minsta kronan för att undvika att förlora sina studiemedel för den terminen.

Ett avskaffat fribelopp skulle även ha flera fördelar för Region Västmanland som i dag dras med personalbrister och för höga kostnader för inhyrd personal. Sjuksköterskor som är under utbildning och jobbar vid sidan av studierna innebär att både resurser och övertidstimmar sparas.

På sikt behöver fribeloppet nationellt kraftigt höjas och på sikt avskaffas helt för att underlätta för fler att arbeta extra. Fram till dess vill Moderaterna i Region Västmanland att regionen tar fram ett system som kompenserar studerande för minskat studiestöd till följd av gränsvärdet för fribeloppet. Den åtgärden skapar förutsättningar för att fler studerande inom vårdyrken som vill och kan jobba extra inom Region Västmanland motiveras att göra så och förbättrar vår kompetensbemanning.

Mikael Andersson Elfgren, regionråd i opposition (M)

Annons

Annons

Till toppen av sidan