Annons

Annons

Annons

Salas slitna skollokaler

Insändare
Om den pågående flytten av modulskola!

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hanteringen av Åkraskolans moduler ifrågasätts av insändarskribenten.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Just nu pågår ett märkligt arbete med Åkra modulskola. För fyra år sedan blev jag väldigt imponerad över hur man hanterade den då uttjänade Åkraskolan med en modulskola (Sveriges då största) som byggdes upp i rask takt som ersättning tills en ny skola var på plats.

Lika förvirrad och bestört är jag nu när en märklig upphandling bidragit till att den befintliga modulskolan monteras ned bit för bit då ett annat företag vunnit upphandlingen med ett par miljoners vinst på hyran/år av dessa moduler.

Självklart hade det varit bäst om politiker i ett tidigt skede tagit beslut om rivning av gamla skolan och startat upp ett nybygge på den platsen den gamla stått på. Men handlingsförlamning och beslutsvånda innebar att tidsfristen för modulskolan gick ut och en ny upphandling måste ske där då ett annat modulföretag vinner.

Annons

Annons

Okej, hyran per år kommer att vara några miljoner mindre. Men vad kostar etableringen av den nya modulskolan (markberedningen), all personals arbete med nerpackning av allt material i lådor etcetera på kompetensutvecklingsdagarna? Vad kostar all extern personal som flyttar allt till nya skolan, att anordna nya lekytor för barnen att vistas på under skol- och fritidstid, avetablering av brandlarm och låsanordningar? Har man tagit med barnens perspektiv i flytten? Och så vidare.

"Hur ser det ut om fyra-fem år, gör man om samma misstag eller vad har man lärt sig av detta?"

Bild: Rasmus Hammarström

Cirka 15 miljoner kronor pratas det om att markbereda för nya modulskolan som belastar Skolförvaltningens budget. Hur många speciallärartjänster skulle det räckt till? Varför lade man inte in ett klimattänk i upphandlingen av första modulskolan? Hur många lastbilar har fraktat dit nya skolan och tagit bort den gamla.

Hur ser det ut om fyra-fem år, gör man om samma misstag eller vad har man lärt sig av detta?

I höst går personal in i den nya modulskolan och inleder med att packa upp allt på deras kompetensutvecklingsdagar. Barnen ska lära sig hitta rätt på den nya skolan och frågan är också relevant. Är den kvalitetsmässig lika bra som den gamla? Och tyvärr kan man inte använda sig av allt markarbete till exempelvis bostäder när den nya modulskolan ska bort då marken ligger för nära Salbergaanstalten som motsätter sig etablering av bostäder i omedelbar närhet av densamma.

Annons

Annons

Från och med 2023 finns det skarpa förelägganden från miljöenheten som inte accepterar bullrande luftrenar-lösningar. Alternativa lösningar måste då till på flertalet av våra förskolor tills detta åtgärdas. Kanske hade det varit smart att behålla ”gamla” Åkra modulskola och inrätta en större förskola där tills detta saneringsarbete var klart, bara en undran.

Till sist. Hade det inte varit bäst och billigast för kommunen och våra skattebetalare att våga ta böterna och låta modulerna stå och skolan fått fortsätta verka tills nya Åkraskola byggts? Det får slutnotan visa som jag hoppas blir offentlig och jag hoppas jag har fel. I vilket fall tror jag det beslutet inneburit betydligt mindre stress för personal, barn och de inblandade tjänstemän som ser till att detta ska ske så bra som möjligt inför semestrar, ferier och sommarlov!

En frågande Åke Lantz som vill ha klarhet vad mina skattepengar går till!

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan