Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Mörkar Socialdemokraterna i Region Västmanland en skattechock?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jenny Landernäs och Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd (M) samt Stephanie Bruksgård, regionfullmäktigeledamot (M).

Bild: Privat

Annons

Socialdemokraterna i Västmanland har presenterat sitt valmanifest för Region Västmanland. Programmet innehåller många mål som vid en första anblick kan låta fint, men konkreta åtgärder för hur det ska uppnås lyser med sin ständiga frånvaro. En helt avgörande del som saknas i Socialdemokraternas program är resonemang om hur allt de lovar ska finansieras. Både skrivningar och vallöften som rör regionskatten lyser helt med sin frånvaro i Socialdemokraternas valmanifest för regionen.

För varje hundralapp en västmanlänning arbetat ihop i lön går 10kronor och 88 öre till att betala regionskatten. Regionskatten bidrar tillsammans med alla andra skatter till att Sverige ligger i topp när det gäller marginalskatterna i världen. Regionskatten är samtidigt den största intäktskällan till regionen. Att denna skatt som är helt avgörande för både familjers och regionens ekonomi inte nämns i Socialdemokraternas valmanifest öppnar upp för frågan - mörkar Socialdemokraterna en skattechock? Vi vet att ledande socialdemokrater inte ser några begränsningar i att göra det mindre lönsamt att arbeta. Till exempel föreslog förstanamnet på Östra valsedeln, Ulrika Spårebo, en skattehöjning i Sala under sin tid som oppositionsråd där och den socialdemokratiska regeringen har resulterat i 46 nya eller höjda skatter på 8 år. Inte heller var Socialdemokraterna vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni beredda att försvara att regionen skulle leva upp till kraven om God ekonomisk hushållning. Väljarna förtjänar besked, kommer en mandatperiod till med Socialdemokraterna i regeringsställning och som ansvariga i regionen leda till att de som redan idag är dyrt blir dyrare och att det blir mindre lönsamt att arbeta?

Annons

Annons

Region Västmanland har stora ekonomiska utmaningar, det ställer krav på budgetdisciplin och prioriteringar – inte höjda skatter. Vi moderater går därför fram med att vi vill se en oförändrad regionskatt under nästa mandatperiod. Samtidigt måste ett prioriteringsarbete ske för att säkerställa en ekonomi i balans även framöver. Det är därför vi Moderater, till skillnad från Socialdemokraterna, vill minska både administrationen och den politiska organisationen inom regionen. Vi säger nej till att starta upp nya verksamheter som sprututbyte och vi vill inte att vi ska fortsätta erbjuda mer vård än vad lagen kräver till personer som vistas i Västmanland utan tillstånd. Vi vågar prioritera och vårt mål är tydligt, Region Västmanland ska ha en stark och uthållig ekonomi, vårdköerna ska bort och vi ska inte göra det mindre lönsamt att arbete. Kan Socialdemokraterna lova samma sak?

Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd (M)

Jenny Landernäs, oppositionsråd (M)

Stephanie Bruksgård, regionfullmäktigeledamot (M)

Annons

Annons

Till toppen av sidan