Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Lindblad (S): Så ska vi göra vårt Sala bättre

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Amanda Lindblad (S), oppositionsråd, besvarar en insändare som riktats mot henne och Socialdemokraterna.

Bild: Tor Röjerås

Annons

Signaturen August Palm har i en insändare vänt sig direkt till mig som socialdemokratisk kommunalrådskandidat och efterfrågat konkretiseringar av den politik som vi går till val på här i Sala. Det är glädjande att Salabor är intresserade av att veta mer om våra viktiga prioriteringar och jag utvecklar gärna.

En välfungerande skola lägger grunden för resten av livet. Vi säger som det är. Salas skolor lider av allvarliga brister som bland annat lett till skarp kritik från Skolinspektionen och bottenplaceringar i många mätningar. Vi socialdemokrater vill säkerställa att elever får det stöd som de har lagstadgad rätt till. Läxhjälp ska erbjudas till alla elever. Vi vill också se ett särskilt arbete med att förbättra överlämningen mellan stadier för att fånga elevernas behov. Fler behöriga lärare ska rekryteras. Undervisningen ska bedrivas i riktiga skolbyggnader, inte tillfälliga moduler. Därför ska vi se till att bygga nya skolor på Åkra, i Varmsätra och i Möklinta.

Annons

Annons

De som har arbetat ett helt liv har rätt att kräva en äldreomsorg som fungerar. Det är dags att ta bort minutstyrningen i äldreomsorgen. Människor kan inte förminskas till pinnar i en statistik. Det finns många positiva exempel från andra kommuner på hur det kan göras. Mottagare av hemtjänst ska ges större inflytande över den hjälp som ges. Vi ska säkerställa en fast omsorgskontakt. En trygg omsorg är helt beroende av personalen. Vi ser den press som omsorgspersonalen arbetar under och de höga sjuktalen. Vi ska ta bort de delade turerna en gång för alla och satsa på arbetsmiljön för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i äldreomsorgen.

Insändarskribenten ställer skolan mot äldreomsorgen. Det är trist att anse att vi måste välja. Som politiker har jag en stark tro på att vi som kommun klarar hela välfärdens kärnverksamhet. Under ett socialdemokratiskt styre är en välfungerande skola och äldreomsorg möjlig också i Sala.

Hela kommunen ska utvecklas och det betyder bland annat att vi genom klok stadsplanering ska se till att alla bostadsområden är med i utvecklingen och inget område halkar efter. I hela kommunen ska Salabor känna sig trygga med att den kommunala servicen är närvarande. Vi ska införa ambulerande servicecenter, införa en årlig landsbygdspeng och inrätta ett landsbygdsråd. För att öka tryggheten ska samverkan mellan kommun och polis stärkas och strategiska övervakningskameror övervägas. För att långsiktigt komma åt problemen ska det förebyggande arbetet för att få ungdomar i sysselsättning utvecklas och det är viktigt att stärka föreningslivet.

Det är ingen hemlighet att kommunen står inför stora utmaningar framöver och det nya politiska styret efter valet måste ta itu med problemen. För den som vill läsa mer om vår politik och se fler av våra förslag finns hela vårt kommunpolitiska program på vår hemsida www.socialdemokraternaisala.se

Amanda Lindblad (S), komunalrådskandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan