Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
M: Så bygger vi ett tryggt och mer välmående Sala

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Erik Hamrin (M).

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Som för många andra kommuner i Sverige innehåller framtiden prövningar och hinder att överkomma även för Salas del. Vägen till ett fortsatt tryggt Sala, där företag startas och växer, där skolorna är både duktiga kunskapsförmedlare och bra arbetsplatser och där friden är meningsfull och berikande kommer att kräva tuffa prioriteringar och beslut.

Trygghet är i mångt och mycket grunden till medborgarnas frihet. Av tryggheten skapas möjligheten att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Moderaterna tror på varje människas inneboende förmåga, deras vilja att ta ansvar och att det är viktigt att ge alla möjlighet att växa. Så vill vi också att Sala kommun ska fungera.

I mer konkreta termer innebär det att Sala ska vara en kommun där det lönar sig att arbeta och att alla som kan jobba faktiskt också gör det. En kommun där alla människor behövs och där de som ännu inte är självförsörjande är på väg att bli det.

Annons

Annons

Sala är en företagsstark kommun och det ska vi nyttja för att matcha arbetslösa mot de arbetstillfällen som finns. För den som arbetar innebär det inte bara en egen lön, utan även just större möjligheter att forma sin tillvaro. Det tror vi är mycket viktigt. Moderaterna vill fortsätta undanröja onödig byråkrati och den typ av krångel som försvårar företagens resa mot tillväxt och framgång. Det ska alltid vara enkelt för företagare att samarbeta med Sala kommun.

En annan viktig aspekt av trygghet är att Salaborna ska ha tillgång till en bra och fungerande välfärd som finns för de som behöver den. I våra skolor ska det råda lugn och arbetsro. Fokuset ska ligga på att förmedla kunskap och ge förutsättningar för att lära. Kapprumsvärdar som håller lugn i korridorerna, motiverade och fler behöriga lärare ska trivas på sina arbetsplatser och vi tar krafttag för att införa nolltolerans mot våld, hot och droger i skolorna.

Våra äldres vardag med hemtjänst eller som boende på något av våra äldreboende ska även den präglas av trygghet. Bra vällagad mat, valfrihet i vem som hjälper med vardagsbestyren och att all vår personal talar bra svenska är viktiga delar i det, enligt oss Moderater.

Sala kommun måste också vara en attraktiv plats att flytta till. Moderaterna tänker fortsätta arbetet med att se till att det går att köpa eller bygga bostäder i Sala. Och att vi behöver ett ny badhus är det ingen tvekan om. Det bygget vill vi starta under nästa mandatperiod.

Annons

Annons

Moderaterna har, som en del av Alliansen, styrt Sala under de gångna åtta åren. En redan bra kommun har på många sätt blivit bättre under den den. Vi ser ökande intresse för Sala som en plats att bosätta sig på, vår äldreomsorg fungerar väl och de offentliga tjänster som kommunen tillhandahåller är av god kvalitet. I valet den 11 september söker vi ditt förtroende för att fortsätta detta arbete. Din röst är viktig och du kan göra skillnad för Sala, Västmanland och Sverige!

För Moderaterna i Sala

Erik Hamrin, partigruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan