Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Trygghet är KD:s ledord i Sala

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Mats Wikman

Annons

Kristdemokraterna i Sala lyfter fram ledordet TRYGGHET som grunden i vårt arbete. Inom kommunal verksamhet ska utgångspunkten vara att allt är av hög kvalitet, som utförs av personal som har kompetens, kan förstå behoven och har rimliga resurser.

För detta behövs insatser för genom ständig kompetensutveckling och utformning av arbetsplatser där alla känner sig säkra och trygga. Vettiga scheman för personal är ett måste. Det behövs chefer som har kompetens för uppdraget och ges möjlighet att utföra detta. Det gäller även inom vård och omsorg, förskola och skola. Inom barnomsorg och skola gäller det att grupperna är rimligt stora. Elevhälsan måste få tillräckliga resurser att stödja och hjälpa barn med särskilda behov och deras föräldrar.

Annons

Familjecentral och öppen förskola bör återskapas.

En socialtjänst som kan möta alla behov av stöd och hjälp. Stor flexibilitet och förmåga att samverka med andra viktiga aktörer i kommunen.

Annons

Vägar, cykelvägar och gångbanor ska utformas så att högsta möjliga framkomlighet och trafiksäkerhet uppnås.

Sten Eriksson (KD), kandidat i kommunfullmäktigevalet. Foto: Privat

Bild: Privat

Tillgång till bra bostäder som passar alla behov.

Arbetstillfällen måste finnas. För att skapa nya och bibehålla de som finns krävs satsningar och stöd till småföretagare och näringsliv.

Arbetspendlare ska veta att det finns fungerande kommunikationer som man kan lita på.

I kommunen måste det finnas en attraktiv yttre miljö.

Stöd till föreningslivet.

Sala har även en landsbygd. Det ska vara satsningar även där. Inte minst på en vägstandard av god kvalitet och en väl fungerande kollektivtrafik.

Förutsättningar för äldre att bo kvar på landsbygden. Barnomsorg och skola ska finnas i närområdet.

Ett tryggare Sala är även beroende av fungerande sjukvård av hög kvalitet och stor tillgänglighet.

En fungerande polisverksamhet som kännetecknas av stor kunskap om närsamhället samt har resurser för övervakning och trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Nära samarbete med föräldrar, skola, socialtjänst och kommun.

Tillsammans kan vi politiker, kommunanställda, näringslivet, föreningslivet och salaborna, göra ett bra Sala ännu bättre.

Annons

Vi kristdemokrater lovar inte guld och gröna skogar men lovar att göra vårt yttersta för att salaborna ska kunna lita på Sala.

Vi ska göra vad vi kan för att hålla en bra färdriktning så vi kan styra mot ett tryggt, växande och välmående Sala.

Tillsammans med andra goda krafter ska vi skapa ett så bra Sala som möjligt utifrån kommunens begränsade tillgångar.

Sten Eriksson (KD), kandidat i kommunfullmäktigevalet

Annons

Annons

Till toppen av sidan