Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Förändring på riktigt i skolan

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skolorna i Sala idag präglas av urusla resultat i Skolverkets uppföljningar, lokalproblem, brister i ledningen, låg andel behöriga lärare och respektlöshet bland elever och mellan elever och personal. Det vill vi sverigedemokrater arbeta för att förändra.

Vi vill förändra och förtydliga ledarskapet i skolan och därigenom minska oredan. Det ska ge personalen ett bättre arbetsklimat och öka möjligheterna att rekrytera behöriga lärare.

Annons

Annons

Flagranta misstag görs idag i hanteringen av mobbning, sexuella trakasserier och våld. Sådant ska överhuvudtaget inte förekomma. Vi vill arbeta för ökad trygghet i skolan.

Lokalsituationen i skolan är idag oacceptabel. Misskött underhåll, bristande kommunikation med lokalansvariga och kortsiktighet i planeringen har skapat en situation med kortsiktiga nödlösningar, påtvingade flyttar som belastar personalen och skapar oro för eleverna, och minskade möjligheter för skolan att överblicka hyreskostnaderna. Vi vill arbeta för långsiktiga lokallösningar där skolan känner att de kan medverka och påverka.

"Vi vill arbeta för ökad trygghet i skolan", skriver Tryggve Lindman (SD).

Bild: Elvira Rejment

Landsbygdsskolorna har en stor betydelse för bygden och tätorterna utanför själva centralorten. De ska finnas kvar som en valmöjlighet för föräldrar som vill ge barnen de fördelar som en minde enhet ger. Vi vill arbeta för att landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas.

Vi vill arbeta för att föräldrarna ska ges möjlighet till inflytande över sina barns skolgång samtidigt som föräldrarnas ansvar för delaktighet och engagemang i barnens skolgång ska betonas.

Annons

Från den 1 januari 2023 övergår utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden till skolnämnden. Äntligen med ett renodlat ansvar för skolan och inget annat. Vi sverigedemokrater vill medverka till att skolnämnden på allvar genomför en förändring på riktigt i skolan.

Tryggwe Lindman, ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna

Annons

Annons

Till toppen av sidan