Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
På äldreboende skall du bestämma!

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Erik Jersenius

Annons

Vi har alla berörts av ToyaAnns öde på ett av Sala kommuns äldreboende (SA 10/8). Glömda måltider, väntetid när hon larmade, problem med städning och utan toalettdörr! Allt detta är ovärdigt! Problemen bottnar ofta i att de boende ses som delar av ett kollektiv och inte som personer.

Vi liberaler anser att individen skall själv få bestämma mer över sin egen vardag. Det gäller på äldreboenden, men också i samhället i stort. För att detta skall vara möjligt behöver man någon som lyssnar på bekymren man har och kan se till att rätta till problemen. Därför har vi liberaler i Sala under lång tid krävt att Sala kommun skall få en äldreombudsman som hjälper alla äldre som så önskar, oavsett om man bor på äldreboende eller i egen bostad och har hemtjänst. Man behöver någon som kan hjälpa till när det verkligen behövs som i ToyaAnns fall och i många andras.

Annons

Annons

En äldreombudsman skall vara fristående, så att man inte hindras i sitt arbete av överordnade chefer som inte vill att kritik skall höras. Äldreombudsmannen skall ha ett starkt eget mandat så att man direkt kan se till att missförhållanden åtgärdas. – För näringslivets del talar man ofta om att förenkla kontakterna med kommunen genom ”en dörr in”, dvs. en ”direktlinje” för att snabbt få resultat. En äldreombudsman har en motsvarande funktion för de äldre. Enkelt och smidigt, och man blir inte hänvisad runt bland kommunens tjänstemän.

Agne Furingsten (L), regionråd och kommunfullmäktigekandidat i Sala

Bild: Erik Jersenius

I många kommuner runt om i landet har liberalerna drivit på för att äldreombudsmän skall inrättas. I de kommuner där man har en äldreombudsman höjs kvaliteten i äldreomsorgen. De äldre blir nöjdare. Som individ får man större möjlighet att påverka sin livssituation. Risken för glömda måltider minskar. Väntetiderna när man larmar minskar. Städningen glöms inte bort och saknade toalettdörrar kommer snabbt på plats!

Liberalerna är ett rikstäckande parti. Det gör att vi kan ta del av våra partikollegors positiva erfarenheter och se om vi kan utnyttja dem i vår egen kommun. Till skillnad från lokala partier, som måste uppfinna hjulet själva, har vi en fantastisk bank av idéer från andra, som visat sig värdefulla och vi kan direkt anpassa och använda dem här i Sala.

Annons

"I liberalernas Sala skall personer som ToyaAnn inte drabbas av brister i den offentliga äldreomsorgen. Vi vill att individen själv skall bestämma mer över sin egen vård och omsorg!", skriver insändarskribenten.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

För oss liberaler är kvalitet viktigt i offentlig verksamhet. Det gäller skolan, som behöver förstärkas. Det gäller äldreomsorgen likaväl som vården av människor med funktionsvariationer. Det gäller också i kommunens kontakter med näringslivet. Som rikstäckande parti har vi ett komplett handlingsprogram för både Sala kommun, Region Västmanland och för Sverige.

I liberalernas Sala skall personer som ToyaAnn inte drabbas av brister i den offentliga äldreomsorgen. Vi vill att individen själv skall bestämma mer över sin egen vård och omsorg!

Agne Furingsten (L), regionråd och kommunfullmäktigekandidat i Sala

Annons

Annons

Till toppen av sidan