Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Avsaknaden av riktlinjer allt mer tydligt

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

På senaste kommunstyrelsen diskuterades flera problem som uppkommit under årets semestrar, men även surdegar som diskuterats flera gånger tidigare, till exempel processen vid köp och försäljning av mark.

För att kommunen ska kunna följa likabehandlingsprincipen och även säkerställa att processer inom kommunen fungerar optimalt, behövs det tydligare riktlinjer, som kan följas av tjänstepersoner, oavsett styre.

Annons

Annons

Avsaknaden av riktlinjer gör det också svårare för politiker i ledande roller att veta när man ska trycka på och inte. Särskilt när kommunen styrs i minoritet och inte har säker uppbackning i fullmäktige.

Sala kommun behöver därför så fort som möjligt arbeta fram fler riktlinjer med tydligare processer inom organisationen.

Hanna Westman (Sbä)

Bild: Rasmus Hammarström

Att ha styrande dokument kan vara ett sätt att få mer ordning och mer lika behandling. Även om de riktlinjer som antas kan skava för vissa, innebär de åtminstone att alla inblandade vet vad som gäller.

Utöver dessa riktlinjer vill vi även se en tydligare kommunikationsplan från kommunen. Då detta är ett återkommande problem som föder oro hos allmänheten och inom verksamheten. Det är få organisationer i kommunens storlek som inte har en kommunikationsplan.

Salas Bästa kommer därför lägga fram motioner inom detta ämne till fullmäktige, så att arbetet kan komma igång direkt efter valet. De rutiner vi nu ser saknas eller som borde förtydligas är:

-  Rutin och riktlinjer vid inköp av mark.

-  Rutin och riktlinjer vid försäljning av allmän egendom.

Annons

- Rutin och riktlinjer vid ansökan för stöd till Sociala föreningar som inte ingår i Kultur och fritid.

- En tydlig kommunal kommunikationsplan för hur all information ska hanteras upp och ner inom organisationen och externt.

- Rutin och riktlinjer vid hantering av beslutade investeringsprojekt.

- Rutin och riktlinjer vid etablering.

Hanna Westman, Salas Bästa kommunalrådskandidat och ledamot i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan