Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Ny gruva bidrar till grön omställning

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"En eventuell gruva ställer stora krav på infrastruktur och planering samtidigt som kommunen fortsatt behöver fokusera på att nå de miljömål som satts och den klimatsäkring av kommunen som måste ske."

Bild: Lisa Parland

Annons

Vi har under senare tid kunnat läsa i Sala Allehanda om en ny fyndighet där man funnit zink och bly i sådan omfattning att gruvbolaget valt att accelerera processen fram till att etablera gruvbrytning. Miljöpartiet i Sala ser försiktigt positivt på dessa fyndigheter och projekteringar. Utifrån tillgänglig information och artiklar i Sala Allehanda så kan detta skapa stora utvecklingsmöjligheter i vår kommun.

Annons

Annons

Utvinningen av dessa och andra metallfyndigheter som undersöks i kommunen bidrar också till den gröna omställningen, såväl för Sverige som i andra länder. Med tanke på världsläget behöver vi se om vårt hus, öka självförsörjningen samt kunna dela med oss till andra delar av den fria demokratiska världen.

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Bild: Rasmus Hammarström

Miljökraven i tillståndsprocessen måste givetvis beaktas fullt ut, däribland eventuell påverkan på grund- och ytvatten. Gruvor kan öppnas där förutsättningarna är rätt och naturvärden och urfolks rättigheter skyddas. Därför anser vi att Sala kommun med sin placering och identitet som gruvort är en av de mer lämpliga kandidaterna för modern gruvdrift. En etablering måste dock respektera kulturmiljövärden, miljövårds och säkerhetsaspekter vid de historiska gruv- och dammanläggningarna, samt ske i samklang med en fortsatt långsiktig utveckling av besöksverksamheten vid Sala Silvergruva.

En eventuell gruva ställer stora krav på infrastruktur och planering samtidigt som kommunen fortsatt behöver fokusera på att nå de miljömål som satts och den klimatsäkring av kommunen som måste ske. Miljöpartiet i Sala kommer fortsätta att bidra till den omställningen och verka för att kommunen har maximal framförhållning i sin planering.

Ingela Kilholm Lindström, Beatrice Woldert och Mats Hellstrand Miljöpartiet i Sala

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan