Annons

Annons

Annons

Heby

Debatt
Ägarna till Julmyra har ansvaret – inte kommunen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Marie Wilén, kommunalråd och Centerpartiets förstanamn till kommunvalet. Foto: Annika Krispinsson

Annons

Replik till Kristina Cedrins insändare.

Kristina Cedrins (M) kräver i en insändare 5 september att Heby kommun ska ta ansvar över Julmyra. Det är ett väldigt märkligt krav.

Heby kommun äger inte och har inte heller tidigare ägt någon del av området. Heby kommun har inte heller bidragit finansiellt i Julmyras utveckling.

Kommunen har tagit samma roll som kommunen tar i alla exploateringar som drivs av externa aktörer, nämligen att agera konsultativt i framtagande av planeringsunderlag. I Julmyra hade exploatören en egen arkitektfirma som tog fram planhandlingar till en fördjupad översiktsplan. Planen togs fram i enlighet med plan- och bygglagen, beslutades av Kommunfullmäktige och vann år 2008 laga kraft utan överklagan. Det fanns under processen två tillfällen för sakägare att inkomma med synpunkter. Sakägare är fastighetsägare, myndigheter och intresseorganisationer.

Annons

Annons

En fördjupad översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument på det sätt som en detaljplan är, utan är en vägledning i hur aktuellt område kan utvecklas. Det finns inte någon detaljplan för det aktuella område som avses i insändaren, dock för två andra delar av bebyggelsen i Julmyra. Utformningen och innehåll i underlagen som tas fram i exploateringsärenden styrs av vad markägare eller exploatören vill göra och vad som är möjligt att genomföra.

Julmyra Horse Center strax utanför Morgongåva.

Bild: Rasmus Hammarström

Kristina Cedrins nämner i sin insändare att det finns officialservitut i Julmyra. Dessa servitut har inte Heby kommun varit inblandad i. Officialservitut är något som Lantmäterimyndigheten hanterar och fastställer i en process med olika intressenter. I normalfallet är det en fastighetsägare som ansöker om att inrätta servitut, och så är också fallet här, utifrån vad kommunen kan utläsa av Lantmäterimyndighetens handlingar. I den fördjupade översiktsplanen för området nämns dessa som en upplysning och något som man behöver förhålla sig till i genomförandet av exploateringen, liksom en mängd andra sakförhållanden.

Kristina Cedrins skriver också: ”I en fastighetstidning stoltserar Centerns företrädare med att de ’lagt en travbana rakt igenom bostadsområdet!’ ”. Det citatet har jag försökt hitta på internet, men jag har inte lyckats. Jag har också svårt att tro att någon C-företrädare har uttryckt sig på det sättet.

Annons

Annons

Däremot har jag sagt i Fastighetstidningen i december 2011 angående Julmyraprojektet: ”Förra året vände vi trenden och fick fler invånare i kommunen. Med det här projektet har vi möjlighet att fortsätta växa och få fler arbetstillfällen.” Den uppfattningen står jag fast vid. Men förutom att ta fram en fördjupad översiktsplan har inte Heby kommun något särskilt ansvar för utvecklingen i Julmyra, vilket Kristina Cedrins menar i sin insändare.

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande i Heby kommun sedan 2010

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan